ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อปท.ลุ้นคลอด กม.ทันจ่ายโบนัส 2556 เล็งสอบ "ท้องถิ่น" ไฟเขียว 5 เท่า

updated: 13 พ.ค. 2556 เวลา 14:50:34 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่วนภูมิภาค แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ที่เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินโบนัสประจำ ชี้แจงเหตุผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 ตอบข้อหารือกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกจ่าย ไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับ สำหรับแนวทางแก้ปัญหาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่ง อปท.ทั่วประเทศอยู่ระหว่างรอระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ล่าสุด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปัญหา โดยคัดรายชื่อจากกรรมการกลาง อบต.เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คาดว่า มีการประชุมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบใหม่รองรับการเบิกจ่ายโบนัส

"สำหรับร่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดใหม่ในการจ่ายเงินโบนัส ไม่ควรนำมาพิจารณาแก้ไขในคราวเดียวกัน เพราะจะกระทบเงื่อนเวลาในการออกระเบียบใหม่ อปท.ทั่วประเทศกังวลว่า สถ.จะแก้ปัญหาการเบิกจ่ายโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 2556 หากข้าราชการพลเรือนเบิกจ่ายโบนัสได้ตามปกติ แต่ข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ หน่วยงานใดจะแสดงความรับผิดชอบ รวมทั้ง อปท.ที่ยังไม่เบิกจ่ายโบนัสปีงบประมาณ 2555 จะดำเนินการอย่างไร" นายเชื้อกล่าว

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาการเบิกจ่ายโบนัส อปท. กล่าวว่า ได้รับการยืนยันจากตัวแทน สถ.ว่าออกร่างใหม่ทันเบิกจ่ายโบนัสปีงบประมาณ 2556 แน่นอน โดยนายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดี สถ.สนใจเรื่องดังกล่าวมากและจะเข้าหารือกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อออกระเบียบใหม่รองรับและแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นของ อปท.ที่ สตง.ทักท้วงเรียกเงินคืน

"ที่ประชุมยังหารือกรณีการออกระเบียบให้มีผลย้อนหลังในร่างระเบียบใหม่ในการจ่ายเงินโบนัส หลังตัวแทน สตง.เสนอความเห็นว่าอาจมีปัญหาและอนุกรรมาธิการจะไปตรวจสอบผลงานของ อปท.ที่ประเมินให้โบนัส 5 เท่าในปีงบประมาณ 2555"

 

 

 

 

ที่มา : นสพ.มติชน