ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เขต 7 สั่งหมอห้ามลาทุกกรณี สกัดเข้ากรุงม็อบบ้านนายกฯ

updated: 30 พ.ค. 2556 เวลา 11:25:26 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้ตรวจเขต 7 บันทึกข้อความถึง "นพ.สสจ.- ผอ.รพ.ชุมชน" 4 จังหวัด ห้าม ขรก./เจ้าหน้าที่ไปราชการ ลาทุกประเภทช่วง 5-7 มิถุนายน "หมอชนบท" ลั่นคำสั่งอัปยศ เล็งฟ้องศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม นพ.อภิชัย มงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้มีบันทึกข้อความถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัด สธ.ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด แจ้งว่าไม่อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และลาประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556

หนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากอาจมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นรอบบริเวณบ้านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 มิถุนายน สืบเนื่องจากการประท้วงต่างๆ บัดนี้ สธ.ได้สั่งเลื่อนการประชุมต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงสั่งการให้ผู้บริหารไม่อนุญาต/อนุมัติให้มีการไปราชการ ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ทุกกรณี ยกเว้นกรณีจำเป็นฉุกเฉินให้ลงนามพิจารณาเป็นรายๆ ไป และใช้ความเคร่งครัดตามระเบียบราชการและกฎหมายอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้ ห้ามข้าราชการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนหรือชักนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไปกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวันเวลาดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้บันทึกดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ได้เรียกประชุมผู้ตรวจราชการ สธ.ทั้ง 12 เขต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม หารือแนวทางตั้งรับสถานการณ์หากกลุ่มแพทย์ชนบทและเครือข่ายจะไปชุมนุมที่หน้าบ้านนายกฯ

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน จ.ยะลา กล่าวว่า เป็นหนังสือสั่งการอัปยศ เข้าข่ายลิดรอนสิทธิ ดังนั้น ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ก่อนการชุมนุมบุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผู้บริหาร สธ.จากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จะทำพิธีทำลายหนังสือคำสั่งอัปยศดังกล่าว เพื่อแสดงอารยะขัดขืนเอาฤกษ์เอาชัย

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวถือเป็นการจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า บุคคลใดๆ ย่อมมีสิทธิแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยสงบ จึงเตรียมฟ้องศาลปกครอง และว่ากรณีคนเสื้อแดงในพื้นที่กรุงเทพฯ จะไปรวมตัวที่บ้านนายกฯ เพื่อให้กำลังใจในวันที่ 6 มิถุนายน เห็นว่า ทุกคนย่อมมีสิทธิในการแสดงออก

ที่มา : นสพ.มติชน