ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พาณิชย์เล็งโชว์รายชื่อโรงสี-ผู้ผลิตข้าวถุงได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

updated: 11 ก.ค. 2556 เวลา 17:23:57 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยใช้เป็นรูปมือพนม เพื่อรับรองว่าข้าวที่เครื่องหมายรับรองนี้เป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภค ส่วนข้าวขาวนั้นยังไม่ได้ออกเครื่องหมายรับรองให้ แต่เมื่อมีข่าวปล่อยที่ไม่จริงเกี่ยวกับคุณภาพข้าวไทยไม่ได้มาตรฐานเช่นนี้ กรมฯ จะเผยแพร่รายชื่อโรงสีที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงที่ได้มาตรฐาน HACCP และ GMP บนเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

สำหรับขั้นตอนของการรมยาข้าวเพื่อรักษาคุณภาพนั้น หากเป็นข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาล จากข้าวเปลือกจะต้องสีแปรสภาพและขัดให้เป็นข้าวสาร ซึ่งต้องผ่านความร้อน จากนั้นก็มาเป่าแกลบออกแล้วนำไปบรรจุกระสอบเก็บไว้ เมื่อถึงกำหนดจึงจะรมยากำจัดมอดแมลง โดยยาที่ใช้เป็นยาที่องค์การอาหารโลก(WHO)ให้การอนุญาต ซึ่งในการรมยาจะคลุมผ้าและปิดโกดังรมยาไว้ 15 วัน จากนั้นเปิดผ้าออกแล้วยาจะระเหยไปเอง ไม่เหลือเป็นสารพิษตกค้าง
 
ขณะที่ก่อนที่จะนำไปทำเป็นข้าวสารบรรจุถุงก็จะมีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ และก่อนที่จะหุงเป็นข้าวสวยก็จะต้องล้างข้าวสาร (ซาวข้าว) และหุงโดยผ่านความร้อน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสารพิษตกค้าง และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับข่าวที่ออกมาว่าหนูตายภายใน 5 นาทีนั้น อาจเกิดขึ้นหลังจากการปิดโกดังรมยาก็เป็นได้