ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไองัดกลยุทธ์จัดสัมมนาดันยอดขายพุ่งกระฉูด

updated: 03 ส.ค. 2556 เวลา 16:47:57 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอมาแรง "อดิศร" เผยบริษัทใช้กลยุทธ์จัดสัมมนาทุกจังหวัด รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตนาข้าว มันสำปะหลัง โชว์ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เร็วขึ้น

นายอดิศร เพ็ชรถนอม ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ยอดขายปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ และผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดของบริษัทในขณะนี้ค่อนข้างดีมาก หลังจากเปิดตัวมาเพียง 3 ปี โดยมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ 60 ตัน หรือ 60,000 ลิตร/เดือน ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทจัดส่งทีมงานไปจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพาราทุกจังหวัด รวมทั้งทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นฐานการเรียนรู้ให้เกษตรกรชมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

"การจัดสัมมนาในทุกจังหวัด ทำให้ตลาดเริ่มยอมรับสินค้าทั้ง 4-5 กลุ่มของบริษัทมากขึ้น ยอดขายสินค้าบริษัทมีอัตราการเติบโตเกินเท่าตัวทุกปี จากปกติที่จะต้องใช้เวลานาน 5-10 ปี เพราะต้องใช้เวลาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผ่านมาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอทำให้ลดต้นทุนเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีถึง 50% และผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-30% เกษตรกรจึงเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วขึ้น"

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีการยกตัวอย่างแปลงสาธิตการปลูกข้าวร่วมกับเกษตรกรที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ว่า ปกติจะปลูกข้าวได้ประมาณ 80 ถัง หรือ 800 กก./ไร่ ใช้มูลสุกรและปุ๋ยเคมี ต้นทุนการผลิตทั้งหมดรวมค่าเก็บเกี่ยวประมาณ 5,000 บาทเศษ/ไร่ แต่เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับสภาพดิน ฮอร์โมนเร่งการเติบโต และน้ำส้มควันไม้กำจัดแมลง ได้ผลผลิตถึง 110 ถัง หรือ 1,100 กก./ไร่ และมีต้นทุนหลังการเก็บเกี่ยวเพียง 3,000 บาท/ไร่ ขณะที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวที่ จ.หนองคาย ปกติจะปลูกข้าวได้ผลผลิต 40-50 ถัง หรือ 400-500 กก./ไร่ หลังใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ ฮอร์โมน และน้ำส้มควันไม้ เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ ผลผลิตข้าวเพิ่มเป็น 84.8 ถัง/ไร่

ส่วนแปลงสาธิตปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ที่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ปลูกด้วยระบบน้ำหยด ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทั้งสิ้น 1,100 ท่อน/ไร่ เมื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำทีพีไอ ฮอร์โมน และน้ำส้มควันไม้กำจัดเพลี้ยแป้ง ได้ผลผลิต/ไร่สูงถึง 35 ตัน/ไร่ จากปกติจะได้ผลผลิต 2-3 ตัน/ไร่เท่านั้น