ประชาชาติธุรกิจ
คอลัมน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พฤติกรรมผู้บริโภค AEC (2)

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 27 ส.ค. 2556 เวลา 17:16:16 น.

คอลัมน์ พร้อมรับAECหรือยัง? โดย ณกฤช เศวตนันท์

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงพฤติกรรมการบริโภคของประเทศสมาชิก AEC เพื่อนบ้านไปแล้ว 5 ประเทศ ในตอนนี้เราจะได้พูดถึงพฤติกรรมการบริโภคของประเทศสมาชิก AEC เพื่อนบ้านที่เหลืออีก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และพม่า เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในทั้ง 4 ประเทศนี้ได้รับทราบ และวางแผนการค้าและการลงทุนให้พร้อม ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดอย่างเป็นทางการในอีก 3 ปีข้างหน้า


 

ประชากรดั้งเดิมของ ประเทศมาเลเซียนั้นเป็นมุสลิมประมาณ 60% ส่วนอีก 20% เป็นคนจีน และอีก 20% สุดท้ายเป็นประชากรชาติอื่น ๆ ทั้งนี้ สินค้าที่มีตราฮาลาลจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น มีรายงานพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารในประเทศดังกล่าวค่อนข้างประสบความสำเร็จ รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในมาเลเซียที่มีความอ่อนไหวเรื่องราคา หากมีการปรับราคาจากที่เคยซื้อจะกระทบต่อการตัดสินใจทันที นอกจากนั้น คนมาเลเซียมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าที่อำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าหรูหรามากขึ้น ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ

สะท้อนจากการใช้จ่ายสินค้าไอทีที่มากเป็นอันดับแรก เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายด้านอาหารและการพักผ่อนอื่น ๆสำหรับฟิลิปปินส์ ภูมิประเทศเป็นเกาะ และคนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั้น คนที่เก่ง ๆ มักจะออกไปทำงานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับมาประเทศของตนเองมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง เนื่องจากมีฐานะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี ในการบริโภคนั้นคนฟิลิปปินส์จึงต้องการสินค้านวัตกรรมและที่มีคุณภาพโดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา สินค้าในหมวดไลฟ์สไตล์ บันเทิง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และบริการด้านอาหาร อีกทั้งคนฟิลิปปินส์มีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพและความงามมากขึ้น สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพความงามจึงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนบรูไน เป็นประเทศที่ไม่ต้องดิ้นรนมากนัก เพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมัน

ด้วยปัจจัยที่เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมั่นคง ทำให้พฤติกรรมการจับจ่ายและอำนาจในการซื้อมีค่อนข้างสูง และเกือบทั้งประเทศเป็นชาวมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่งศาสนา สินค้าฮาลาล

จึงได้รับความนิยม สินค้าประเภทเหล้าและเบียร์ไม่เป็นที่นิยม รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน การบริโภคจึงมุ่งเน้นไปยังสินค้าที่มีคุณภาพสูง

สำหรับ พม่า นั้นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาว ส่วนใหญ่เคยทำงานในไทยจะได้รับรสนิยมการบริโภคสินค้าแบบคนไทย ชาวพม่าชอบสินค้าจากไทย ส่วนใหญ่คนพม่ายังเน้นบริโภคสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ขณะที่สินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกยังได้รับความนิยมอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือนักการเมือง โดยรวมแล้วคนพม่าไม่นิยมสินค้าที่มีราคาแพงมาก เพราะฐานรายได้ของคนพม่ายังไม่สูงนัก

จะเห็นได้ว่าในบางประเทศสมาชิก AEC เช่น พม่า ลาว หรือกัมพูชานั้น มีความนิยมสินค้าจากไทยสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างคล้ายคลึงกัน หลายประเทศก็มีอาณาเขตติดกันกับไทย จึงมีโอกาสที่นักลงทุนจากไทยจะเข้าไปต่อยอดทำการค้าได้ง่าย แต่ทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวยังมีกำลังซื้อที่

ไม่สูงนัก สินค้าที่นำเข้าไปจะต้องมีราคาไม่แพง ทั้ง 3 ชาตินั้นยังไม่ค่อยจะชินกับภาษาอังกฤษมากนัก ผู้ประกอบการจึงควรจะใช้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศกำหนดไว้บนฉลากสินค้า ที่นำเข้าไปวางขายให้คนในประเทศกลุ่มดังกล่าวเข้าใจสรรพคุณของสินค้าได้ง่าย

แต่ในประเทศอย่างสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเชีย และเวียดนาม คนในประเทศเหล่านี้มีกำลังซื้อที่สูงขึ้นมากกว่าใน 3 ประเทศข้างต้น และ

ผู้บริโภคก็ค่อนข้างมีความรู้ หากนักลงทุนไทยต้องการเข้าไปทำการค้าด้วย ควรมีความมั่นใจว่าสินค้าที่เข้าไปจำหน่ายมีคุณภาพสูง มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ จึงจะได้รับความนิยมจากประเทศเหล่านี้

นอกจากนั้น การที่บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซียที่มีประชากรจำนวนมากเป็นอิสลาม รายละเอียดของอาหารฮาลาลที่จะนำเข้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนจากไทยต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/prachachat
หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ @prachachat