ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พาณิชย์เผยการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า และค่าทางด่วน เดือน ก.ย.ไม่กระทบเงินเฟ้อ

updated: 30 ส.ค. 2556 เวลา 14:05:36 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซหุ้งต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าทางด่วน ในเดือนกันยายนนี้ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า จะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 - 3.2 ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ มองว่าการปรับราคาข้างต้น จะเป็นการทยอยปรับขึ้นราคา ซึ่งไม่มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

ส่วนการดูแลค่าครองชีพ กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ตรึงราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคต่อไป รวมทั้งยังมีมาตรการในการช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการจัดทำโครงการธงฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบกับเร่งดำเนินโครงการร้านถูกใจ โครงการร้านโชว์สวย รวมถึงการเชิญชวนให้ร้านอาหารปรุงสำเร็จรูปเข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้า ซึ่งแต่ละโครงการได้นำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ดังนั้น จึงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้