ประชาชาติธุรกิจ
พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โยธาฯคัดผังเมืองนำร่อง15จังหวัด ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รับเมกะโปรเจ็กต์ทะลุเออีซี

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 06 ม.ค. 2557 เวลา 07:40:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมืองคัด 15 จังหวัดนำร่องวางผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ โมเดลต้นแบบใช้ทั่วประเทศ ปีཱུ เร่งจ้างที่ปรึกษากำหนดการพัฒนา ลดความเข้มข้นคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โละทิ้งบัญชีแนบท้ายอุตสาหกรรม ขีดพื้นที่ชัดเจนส่งเสริมการพัฒนา แนวพาดผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ พ่วงผังชี้แนะการพัฒนาพื้นที่รองรับเมกะโปรเจ็กต์ ทั้งไฮสปีดเทรน รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ 


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แม้ว่าโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาทจะยังไม่ได้ดำเนินการทันทีในปี 2557 ตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ แต่กรมก็ยังจะเดินหน้าให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน เนื่องจากร่างผังเมืองรวมจังหวัดที่แต่ละจังหวัดดำเนินการมาก่อนหน้านี้นั้นได้ทำรายละเอียดมาตั้งแต่ปี 2549 ไม่ทันสมัย ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว 

"ตอนนี้กรมก็ยังเดินหน้าต่อนโยบายปรับปรุงร่างผังเมืองรวม เพราะมีหลายจังหวัดที่กำหนดรายละเอียดแล้วเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของพื้นที่ จะต้องปรับให้รับกัน"

นายมณฑลกล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2557 กรมได้เตรียมเงินสำหรับจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตามโมเดลใหม่ที่กรมกำหนดเป็นมาตรฐานกลาง โดยจะเร่งดำเนินการในส่วนของจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการพัฒนาที่กระทบต่อการลงทุนของจังหวัด จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สงขลา ชลบุรี อุดรธานี นครนายก พิษณุโลก ระยอง สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี สตูล เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สระบุรี และลำพูน 

"ทั้ง 15 จังหวัดจะเป็นการนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ ที่เหลือนำไปเป็นตัวอย่างในการวางผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป โดยจะวางผังเมืองตามรูปแบบใหม่ที่กรมได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ"นายมณฑลกล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบใหม่ของผังเมืองรวมจังหวัดที่กรมจะทำเป็นมาตรฐาน มีแนวคิดคือจะเป็นผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมข้อกำหนดซึ่งประกาศเป็นกฎกระทรวง และผังชี้นำการพัฒนา พร้อมทั้งมาตรการโครงการ โดยมีองค์ประกอบ อาทิ 1.ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะแสดงถึงการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น โซนที่อยู่อาศัย โซนพื้นที่อนุรักษ์ ยกเลิกบัญชีโรงงานทั้งหมด คงไว้เฉพาะอุตสาหกรรม 12 ประเทศที่มีผลกระทบรุนแรง 

2.ผังคมนาคมขนส่ง 3.ผังระบบสาธารณูปโภค 4.ผังชี้นำการพัฒนา โดยจะใส่โครงการพัฒนาไว้ในผัง เพื่อให้จังหวัดนำไปพัฒนา เช่น จังหวัดที่มีแนวโครงการลงทุนขนาดใหญ่พาดผ่าน ไม่ว่ารถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ จะมีข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาพื้นที่ให้ท้องถิ่นหรือจังหวัดไปดำเนินการต่อไป 

"ข้อกำหนดไหนที่เข้มงวดมากเกินไป ก็ปรับใหม่ให้ลดความเข้มข้นลง เพื่อให้การพัฒนาอะไรที่เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดหรือของประเทศเดินหน้าไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมจังหวัดนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งในปี 2558 ใน 15 จังหวัดนี้น่าจะแล้วเสร็จ" นายมณฑลกล่าว