ประชาชาติธุรกิจ
ซีเอสอาร์ - เอชอาร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Talent Management กลยุทธ์สร้างคนที่ "ใช่" สำหรับองค์กร

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 16 ม.ค. 2557 เวลา 11:20:45 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คำถามคือมีคนในองค์กรคุณอยู่กี่คนที่มีศักยภาพพอที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ และมีกี่องค์กรที่วางแผนเตรียมผู้สืบทอดไว้เพื่อพร้อมรับช่วงงานต่อไป

กุญแจสำคัญที่เป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้ คือเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถขององค์กร (Talent Management)

"อริญญา เถลิงศรี" กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอพีเอ็ม กรุ๊ป จึงเปิดแนวคิดที่ต้องการนำเสนอคือ "Talent Management : Talents and Good Management Teams Drive Business Performance"

หรือเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง เฟ้นหาบุคคลที่ใช่ พัฒนาและรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

"เราต้องมุ่งให้ความสำคัญกับผู้บริหารระดับสูง และทีมบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน"

"เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรในท้ายที่สุด"

"อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่อยากฝากแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถไว้คือองค์กรไม่ควรแข่งขันกันที่จำนวนปริมาณของคนอีกต่อไป แต่ต้องวัดกันที่คุณภาพของคนที่ทำงานแทน"

ขณะที่หลาย ๆ องค์กรยังนิยาม Talent Management คือการดูแลเฉพาะกลุ่ม Top Performer เท่านั้น จนอาจจะละเลยกลุ่ม Performer จึงส่งผลให้กลุ่ม Performer ต้องออกจากองค์กรไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลจากองค์กรเท่าที่ควร

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีองค์กรไหนที่จะสามารถมีแต่กลุ่มพนักงาน Top Performer (Talent) ได้ แต่ต้องมีกลุ่ม Performer ซึ่งขับเคลื่อนเป็นกำลังสำคัญให้องค์กร

ขณะเดียวกันกลุ่ม Performer อาจจะเป็นกลุ่ม Potential ที่จะพัฒนาไปเป็น Talent ที่มีค่ายิ่งสำหรับองค์กรได้ในอนาคตเช่นกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องนิยามเรื่องการทำ Talent Management ให้ถูกต้อง และดำเนินการพัฒนาอย่างมีสมดุล