ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรุงไทยโต้กระแสปล่อยกู้ ธ.ก.ส. อุ้มจำนำข้าว ยันวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้ม แจงประชาชนวางใจ

updated: 20 ม.ค. 2557 เวลา 16:02:08 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรุงไทยโต้กระแสปล่อยกู้ ธ.ก.ส. อุ้มจำนำข้าว ยันวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้ม ดูกำลังลูกหนี้-ค้ำประกันเป็นหลัก แจงประชาชนวางใจ ปัจจุบันปล่อยกู้รายย่อย 90%

หลังมีกระแสข่าวว่าธนาคารกรุงไทยจะนำเงินไปให้กระทรวงการคลังกู้เงินสำหรับใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวแทน หลังจากที่มีปัญหาในการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการแล้วยังไม่ได้รับเงินนั้น

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การให้สินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตรนั้น ธนาคารใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ให้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ  โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ  โดยพิจารณาผ่านฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงิน

"ขอให้ลูกค้าและประชาชนมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพราะธนาคารเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันการเงินอยู่มากกว่า 45% และยังต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ใหญ่อื่นๆ ดังนั้น ธนาคารจะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ที่สำคัญธนาคารอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" นายวรภัคกล่าว

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารเติบโตดีตามเป้าหมาย โดยเฉพาะสินเชื่อ สามารถทำได้เกินเป้าหมาย โดยเติบโตจากสินเชื่อในภาคธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์ 2.5 ล้านล้านบาท เป็นพอร์ตของภาคเอกชนจำนวน 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 90% ของสินทรัพย์รวม