ประชาชาติธุรกิจ
หุ้น-การเงิน

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ธ.ก.ส.แจงการใช้เงินจ่ายจำนำข้าว

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 17 ก.พ. 2557 เวลา 13:18:30 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ธ.ก.ส.ยันจ่ายเงินจำนำข้าว ตามที่รัฐเป็นผู้จัดหามาให้และการใช้เงินจากการระบายข้าวเท่านั้น โดยไม่ใช้เงินฝากของลูกค้า แจงพยายามเต็มที่ในการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวการกู้เงินในตลาดเงินเพื่อนำมาให้ ธ.ก.ส. ใช้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้นั้น ธ.ก.ส.ขอเรียนชี้แจงว่า เงินที่จ่ายจำนำข้าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมคือ เป็นเงินจากงบประมาณ เงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหามาให้โดยการค้ำประกัน และเป็นเงินจากการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนเท่านั้น โดยไม่ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส.แต่อย่างใด สำหรับการกู้เงินระยะสั้นที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นวิธีการหนึ่งในหลาย ๆ วิธีการ ในการหาเงินทุนที่นำมาใช้ในโครงการของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นส่วนงานรับผิดชอบดำเนินการ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวและส่งเงินมาชำระคืน มากกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ เช่น เดือนมกราคม จากเดิมคาดว่าจะส่งมาชำระหนี้ประมาณ 3,500 ล้านบาท แต่สามารถส่งมาชำระคืนได้ถึง 10,036 ล้านบาท ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ขณะนี้ส่งมาชำระคืนแล้ว 6,269 ล้านบาท จึงคาดว่านับจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวและส่งเงินมาชำระคืนโดยเฉลี่ยเดือนละ 8,000-10,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ก็จะเร่งทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้กับเกษตรกรตามลำดับก่อนหลังการนำใบประทวนมาแจ้งขอรับเงินจาก ธ.ก.ส.ไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอเงินจากรัฐบาล ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการยืดเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่ หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็น ธ.ก.ส.พร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของ ธ.ก.ส. เพื่อลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นภาระหนัก ทั้งนี้ การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรไปแล้ว 62,994 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 3.91 ล้านตัน เกษตรกร 512,118 ราย คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายประมาณ 116,000 ล้านบาท ปริมาณข้าวประมาณ 6.7 ล้านตัน เกษตรกรประมาณ 900,000 ราย นายลักษณ์กล่าว