ประชาชาติธุรกิจ
พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ครม.ไฟเขียวโรดแมปคมนาคมขนส่ง 8 ปี วงเงิน1.9ล้านล้าน

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 27 มี.ค. 2558 เวลา 20:35:57 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558 – 2565)  

"เนื่องจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระยะ 8 ปีของไทยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาท แบ่งแป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1. การขนส่งทางบก ถนนวงเงินลงทุน  6.2 แสนล้าน คิดเป็น 32.60 % เพื่อเชื่อมฐานการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าชายแดน 2.รถไฟทางคู่ วงเงินลงทุน  4.9 แสนล้าน คิดเป็น 25.85 % เพื่อพัฒนาโครงข่ายรถถไฟระหว่างเมืองภูมิภาคและเชื่อมไปยังประเทศเพื่อบ้านเพื่อตอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3.รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน วงเงินลงทุน 5.7 แสนล้าน คิดเป็น 30.19 % เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4. ทางน้ำ 1 แสนล้าน โดยเป็นการพัฒนนาปรับปรุงท่าเรือขนส่งทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยว 5.ทางอากาศ วงเงิน  5 หมื่นล้าน เพื่อยกระดับสนามบบินและรองรับการท่องเทียว และ 6. การเชื่อมต่อโครงข่ายในกรุงเทพฯและปริมณฑล วงเงิน 6.5 หมื่นล้าน "

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ.2558 (ระยะเร่งด่วน) และมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบฯ เพื่อพิจารณาจจัดหาเงินทุนด้วยวิธีใด รวมถึงให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยใช้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นแนวทางหลักเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม


ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat