ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อนุมัติต่างด้าว 8 เดือนแผ่วโต 4% ธุรกิจบริการติดแชมป์มากสุด

updated: 23 ส.ค. 2558 เวลา 14:30:21 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย 29 ราย ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 6 ราย หรือลดลง 17% และเทียบเดือนเดียวกันปีก่อนลดลง 7 ราย หรือลดลง 19% ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรก 18 ราย ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ 1,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1,155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 199% และเทียบเดือนเดียวกันปีก่อนเพิ่ม 565 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48% เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2558 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้ 8 เดือนแรกได้อนุญาตแล้ว 271 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย หรือเพิ่มขึ้น 4% และมีเงินลงทุนรวม 10,322 ล้านบาท ลดลง 3,897 ล้านบาท หรือลดลง 27% เนื่องจากปี 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

 

น.ส.ผ่องพรรณกล่าวว่า ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และบริษัทคู่ค้า 15 ราย หรือ 52% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุน 1,675 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้กู้ยืมเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ บริการด้านการตลาด ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส 2.ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/ภูมิภาค 8 ราย มีเงินลงทุน 24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ให้สำนักงานใหญ่ทราบ เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3.ธุรกิจค้าส่ง 3 ราย มีเงินลงทุน 11 ล้านบาท เช่น การค้าส่งอุปกรณ์ควบคุมการเต้นของจังหวะหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์ขยายเส้นเลือด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหัวใจให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและโรงพยาบาลในประเทศไทย เป็นต้น เป็นคนต่างด้าวจากฝรั่งเศส มาเลเซีย และเยอรมนี 4.ธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 3 ราย มีเงินลงทุน 25 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการเดินเครื่องสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ กฟผ. และบริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษาท่อน้ำมันให้แก่กลุ่ม ปตท.สผ. เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์

 

 

 

 

ที่มา : นสพ.มติชน