ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นโยบายแจกเงินเที่ยวสงกรานต์ เข้าครม.แล้ว! จับตา คนรายได้น้อยก็ได้ด้วย

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 22 มี.ค. 2559 เวลา 10:16:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ครม.เตรียมพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ ด้านคลังเสนอแจกเงินข้าราชการ 1.5 หมื่นล้านบาท รายละ 1,000 บาท ขณะที่ ก.แรงงาน ชงที่ประชุมปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท ใน 20 สาขาอาชีพ

บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานยังคงเน้นการหารือเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์รวมถึงมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน

ขณะเดียวกันยังมีการพิจารณาในหลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลอาทิ กระทรวงการคลัง เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา 3 มาตรการ คือ มาตรการแจกเงินให้กับข้าราชการระดับล่างและกลางที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ที่มีกว่า 1 ล้านคน รวมถึงผู้มีรายได้น้อย เป็นวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท รายละประมาณ 1 พันกว่าบาท เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และถือเป็นการกระตุ้นการบริโภค

มาตรการต่อมา คือ โครงการบ้านประชารัฐ เป็นการปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ได้ในราคาไม่เกิน 7 แสนบาท และไม่เกิน 1 ล้าน 5 แสนบาท โดยจะปล่อยกู้ผ่าน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในอัตราดอกเบี้ย แบบขั้นบันไดเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3 – 4 ในช่วงระยะเวลา 6 ปีแรก

และมาตรการที่ 3 คือการเติมเงินกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่ โดยจะนำเงินในส่วนของเงินตำบลละ 5 ล้านบาท ที่ทำสัญญาไม่ทัน 31 มี.ค.และเงินลงทุนปีงบประมาณ 59 ที่ก่อหนี้ไม่ทัน 31 มี.ค. ทั้งนี้ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีโครงการพร้อมดำเนินการ แต่ยังไม่ได้เงินจัดสรร และไม่ซ้ำโครงการเดิม

หลังจากโครงการช้อปช่วยชาติเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและมียอดภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นเกือบเท่าตัวของภาษีที่ขอหักลดหย่อนภาษี กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมพิจารณาออกมาตรการนี้ ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ด้านกระทรวงแรงงานเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจาก 300 บาท เป็น 360 บาท ต่อวัน สูงสุดอยู่ที่ 550 บาท/วัน อีก 20 สาขา ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ได้ให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนหน้านี้

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ ครม.ให้คนเมาบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่างพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะรายงานกรณีบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่นำเงินค่าประมูล 4 จี บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ซ มาชำระตามระยะเวลาที่กำหนดกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ ครม.รับทราบ โดย กสทช. จะให้อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประเมินค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งการดำเนินคดีและการคำนวณค่าเสียหาย ในวันพุธที่ 24มี.ค. นี้ แต่เบื้องต้นทาง กสทช.จะต้องยึดหลักประกันทางการเงินจำนวน 644 ล้านบาทของบริษัท แจ๊ส โมบายฯก่อนดำเนินการอย่างอื่นต่อไป

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมประชุม ผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 และการประชุม Boao Forum for Asia ที่สาธารณะรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้
ที่มา : มติชนออนไลน์