ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เงินเฟ้อ มี.ค.59 ติดลบ 0.46% ต่อเนื่องเดือนที่ 15

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 01 เม.ย 2559 เวลา 13:00:57 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เงินเฟ้อ มี.ค. 59 ติดลบ 0.46% ต่อเนื่องเดือนที่ 15 พาณิชย์ชี้ราคาน้ำมันตลาดโลก-แล้งกระทบราคาสินค้าเกษตรเพิ่ม ส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อเป็นบวกเดือนเมษายน เล็งปรับประมาณการ พ.ค.นี้

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนมีนาคม 2559  เท่ากับ 105.84 ลดลง 0.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 แต่เป็นการติดลบในอัตราน้อยลง และปรับเพิ่มขึ้น 0.21% หากเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) 2559 ลดลง 0.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

"มีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มจะเป็นบวกในเดือนเมษายน จากปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และปัญหาภัยแล้งรุนแรง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 2 หากราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรปรับสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อของไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 จะปรับขึ้นมาเป็นบวก 0.85%"

สาเหตุที่เงินเฟ้อเทียบปียังคงติดลบ 0.46% มาจากผลกระทบจากหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลง 4.28% จากราคาน้ำมันดิบเชื้อเพลิงในประเทศ ที่ปรับลดลง 16.06% ทั้ง น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ำมันเบนซิน 95 ก๊าซแอลพีจี ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ 1.01% ค่าไฟฟ้าลดลง 4.11% ก๊าซหุงต้มลดลง 9.03% ส่งผลให้หมวดเคหะสถานลดลง 0.05% อย่างไรก็ตาม หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 14.43% หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา เพิ่มขึ้น 1.16% หมวดค่าตรวจรักษาและค่ายา เพิ่มขึ้น 0.78% และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เพิ่มขึ้น 0.45%

ทั้งนี้ หากแยกเป็นกลุ่มสินค้าที่ทำการสำรวจทั้งหมด 450 รายการ พบว่าสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น 173 รายการ มีจำนวนมากกว่าสินค้าที่ปรับราคาลดลงซึ่งมีเพียง 97 รายการ ส่วนสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคามีจำนวน 180 รายการ

นายสมเกียรติกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2559 ว่าจะขยายตัว 0.0-1.0% ตามสมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ 3.0-4.0% ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2559 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8-3.8% ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 48-54 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ำมันดิบดูไบเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ 30-40 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน ที่ระดับ 36-38 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะทบทวนอัตราเงินเฟ้อตามสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและภายนอก โดยจะปรับอัตราคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ยังมั่นใจแนวโน้นหลังจากนี้ไปจะดีขึ้นจากสมมุติฐานราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้นแม้จะเกิดปัญหาภัยแล้วรวมถึงจากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐบาลในช่วงสงกรานต์ที่จะเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปีกลับมาเป็นบวกได้