ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เจาะงบทหาร ทิ้งทวนโรดแมป เสริมเขี้ยวซื้ออาวุธ 3 ปี 6 แสนล.

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 25 มิ.ย. 2559 เวลา 21:00:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รายงาน

ในห้วงเวลาที่กองทัพต้องแก้ต่าง แก้ตัวเรื่องการใช้งบประมาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกลศึกสงคราม มีมูลค่าแพงแต่กลับต่ำกว่ามาตรฐาน ที่เป็นข่าวครึกโครมคือเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200

ทว่า งบประมาณกองทัพนับแสนล้านบาท ถูกพูดถึงทุกยุคไม่ว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ

เพราะช่วงที่เป็นรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งย่อมต้อง "เอาใจ" กองทัพ เพื่อให้กองทัพเป็นไม้ค้ำบัลลังก์อำนาจให้รัฐบาล

หากเมื่อรัฐบาลมาจากการรัฐประหารโดยกองทัพ ผู้นำประเทศมาจากกองทัพ ย่อมเห็นความสำคัญต่อการปกป้องอธิปไตยของประเทศมากกว่ารัฐบาลพลเรือนเป็นเรื่องปกติสามัญ


และในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 ที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ก็ให้ความสำคัญกับการ "ตั้งงบประมาณ" กระทรวงกลาโหมมากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ

หากไล่เรียงงบประมาณที่จัดสรรให้กองทัพ 10 ปีให้หลังตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2559 พบว่างบฯกองทัพได้รับเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี 

งบประมาณของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี 2549-2560

พบว่าปี"49 จำนวน 85,936 ล้านบาท ปี"50 จำนวน 115,024 ล้านบาท ปี"51 จำนวน 143,519 ล้านบาท ปี"52 จำนวน 170,157 ล้านบาท ปี"53 จำนวน 154,032 ล้านบาท ปี"54 จำนวน 168,501 ล้านบาท ปี"55 จำนวน 168,667 ล้านบาท

ปี"56 จำนวน 180,491 ล้านบาท ปี"57 จำนวน 183,820 ล้านบาท ปี"58 จำนวน 192,949 ล้านบาท ปี"59 จำนวน 207,718.9 ล้านบาท

และปี"60 ซึ่งเป็นปีล่าสุด งบประมาณกระทรวงกลาโหมถูกตั้งไว้เป็นเงิน 211,649,946,800 บาทเมื่อแกะรายละเอียดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ที่อยู่ในมาตรา 6 ของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 พบว่าเงินจำนวนกว่า 2 แสนล้าน ได้กระจายไปยังองคาพยพของกองทัพ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับงบประมาณ 9,150,765,800 บาท แยกเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1.เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,744,817,500 บาท

2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 4,186,364,700 บาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 18,675,200 บาท

4.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 26,200,000 บาท

5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ 174,708,400 บาท


กรมราชองครักษ์ได้งบฯทั้งสิ้น 859,894,800 บาท ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 358,379,700 บาท 2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 501,515,100 บาท


กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับแบ่งงบฯจำนวน 16,292,928,200 บาท แยกเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ 6,973,499,700 บาท

2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 6,062,453,800 บาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 26,780,000 บาท

4.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 15,000,000 บาท

5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ 3,251,248,700 บาท


กองทัพบกซึ่งถือว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในบรรดา 3 เหล่าทัพ โดยได้รับงบฯ 104,411,118,200 บาท เป็นงบฯ

1.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ 58,527,881,400 บาท

2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 43,635,894,800 บาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 106,000,000 บาท

4.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 45,381,500 บาท

5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ 2,095,960,500 บาท


กองทัพเรือ ได้รับงบฯทั้งสิ้น 41,321,337,100 บาท แบ่งเป็น 4 แผนงาน

1.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ 20,083,569,000 บาท

2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 19,774,173,200 บาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 6,825,600 บาท

4.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ 1,456,769,300 บาท


กองทัพอากาศ ได้รับการแบ่งงบฯรวม 39,165,352,400 บาท เพื่อกระจายไปยังภารกิจ 5 แผนงานเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย

1.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ 13,406,607,000 บาท

2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 22,532,834,700 บาท

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 3,500,000 บาท

4.แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 205,000,000 บาท

5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ 3,201,910,700 บาท


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับเงินรวม 448,496,300 บาท แบ่งเป็น 1.แผนงานด้านบุคลากรภาครัฐ 237,915,300 บาท 2.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 210,581,000 บาท

แต่หากนับเฉพาะงบฯซื้ออาวุธที่จัดสรรอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพป้องกันประเทศ ของทัพบก-เรือ-อากาศรวมกัน จะอยู่ที่ 6,754,640,500 บาท จากงบกระทรวงกลาโหมที่ได้รับทั้งสิ้น 2 แสนล้าน ท่ามกลางกระแสข่าวว่ากองทัพจะใช้เงินไปจัดซื้ออาวุธจากทั้งจีนและรัสเซีย

ทั้งการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นเอ็มไอ 17 และรถถัง T-90 A จากรัสเซีย และรถถังรุ่นวีที-4 หรือเอ็มบีที-3000 จำนวน 1 กองพันจากจีน

เมื่อรวมงบกลาโหมในยุค คสช. อนุมัติงบประมาณ 3 ปี ตั้งแต่งบปี 58 - 60 รวมกันกว่า 612,316 ล้านบาท 

จึงอย่าแปลกใจว่า ทำไมงบประมาณนับแสนล้านบาท จึงถูกโอนมาให้กองทัพจับจ่ายใช้สอยเรื่องยุทโธปกรณ์ และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

www.facebook.com/PrachachatOnline

ทวิตเตอร์ @prachachat


ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์

ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้