ประชาชาติธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 06 ต.ค. 2559 เวลา 16:17:54 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก คุณนงนุช จิรภาไพศาล Client Manager และ คุณบุคลากร ใจดี Sales & Marketing Manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและทีมงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์