ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เงินเฟ้อธ.ค.ขยายตัว 1.13% สูงสุดในรอบ 25 เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปี′59 บวก 0.19%

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 04 ม.ค. 2560 เวลา 13:16:04 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เงินเฟ้อ ธ.ค.โต 1.13% สูงสุดในรอบ 25 เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปี 59 กลับบวก 0.19% พาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้อปี′60 โต 1.5-2.0%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 106.93 เพิ่มขึ้น 1.13% เทียบเดือนธันวาคม 2558 ถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 25 เดือน  และเพิ่มขึ้น 0.13% เทียบเดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งผลให้เงินเฟ้อทั้งปี 2559 ขยายตัว 0.19% กลับมาขยายตัวเป็นบวกจากปีก่อนที่ติดลบ 0.90% ซึ่งเป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่คาดการณ์ 0-1%

ส่วนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2560 จะอยู่ที่ 1.5-2.0% ตามสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3-3.5% ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 45-55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 35.5-37.5%

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาน้ำมันดิบอาจจะมีทิศทางปรับสูงขึ้นได้อีก ตามความต้องการใช้น้ำมัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการควบคุมการผลิตน้ำมันของกลุมประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปก ซึ่งอาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเทียบปีเพิ่มขึ้น 1.13% มาจากผลจากหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 12.98% หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารสูงขึ้น 3.01% หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 1.36% หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้น 0.58% หมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษาและการศาสนาสูงขึ้น 0.52% หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ากลับสูงขึ้น 0.17% ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดเคหสถาน ลดลง 1.18%

ทั้งนี้ จากการสำรวจราคาสินค้าที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้อทั้งหมด 450 รายการพบว่ามีสินค้าที่ปรับสูงขึ้น 146 รายการสินค้าที่ราคาทรงตัว 200 รายการและสินค้าที่ปรับราคาลดลง 104 รายการ