ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สนช.พร้อมออก กม.รองรับยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 12 ม.ค. 2560 เวลา 16:12:57 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 12 มกราคม ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ว่า เป็นการกำหนดนโยบายและกรอบเวลาในการที่รัฐบาลจะเร่งรัดมาตรการเรื่องการปฏิรูปประเทศให้ลงมือปฏิบัติเห็นผลภายใน 1 ปี คือปี 2560 และเป็นแผนระยะเวลาที่จะต้องแล้วเสร็จไม่เกินปี 2564 ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าได้ลงมือภายในปี 2560 จะมีการส่งมอบภารกิจไปยังรัฐบาลชุดหน้า เพื่อสานต่อ เพราะมีการเริ่มต้นไว้แล้ว ซึ่งการดำเนินการหลายเรื่องต้องมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ จึงเป็นเหตุผลว่า สนช.ทำไมเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เพราะกฎหมายจะทยอยมายัง สนช.ในเดือนมีนาคม ซึ่งตนได้แจ้งกับที่ประชุมว่า สนช.ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการบัญญัติกฎหมายที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นต้องออกมาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรม

เมื่อถามว่า มีการหารือถึงบุคลากรส่วนหนึ่งของ สนช.ว่าหากรัฐธรรมนูญประกาศใช้อาจจะมี สนช.บางส่วนลาออกเพื่อที่จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ นายสุรชัยกล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยกัน ยังไม่รู้ว่าจะมีคนไหนตัดสินใจลาออกเพื่อเล่นการเมืองหรือไม่ เพราะยังมีกรอบเวลาในการตัดสิน 90 วัน หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ คงเป็นเรื่องส่วนตัวที่สมาชิกจะต้องคิดกันว่าตัดสินใจอย่างไร

เมื่อถามถึง การทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทางสนช.จะทำตามกรอบกฎหมายเดิมหรือจะต้องหย่อนระยะเวลา นายสุรชัยกล่าวว่า ต้องนำไปหารือกับในวิป สนช.เพื่อช่วยกันคิดในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการทำงานเพื่อให้มีการรวดเร็ว สอดรับกับนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
ที่มา : มติชนออนไลน์