ประชาชาติธุรกิจ
ซีเอสอาร์ - เอชอาร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรงงานต่างด้าวเฮ! ครม.ยกเลิกค่าธรรมเนียมเเรงงานลาว กัมพูชา เมียนมา เดินทางไป-กลับบ้านช่วงสงกรานต์

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 19:30:23 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2560 เวลา 15.30 น. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการอนุมัติความเห็น เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 รวม 26 วัน

โดยครั้งนี้ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รีบไปดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ให้ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการเดินทางออกและกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงแรงงานออกหนังสือรับรองให้แรงงานต่างด้าว เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานใช้เป็นหลักฐานแสดงเจ้าหน้าที่จากการเดินทางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยกเว้นค่าธรรมเนียมและรายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบ และให้หน่วยงานด้านความมั่นคงแจ้งข้อมูลการดำเนินการให้หน่วยงานทั้งหมดในสังกัดทราบ

พร้อมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับประเทศเพื่อนบ้านต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามและเฝ้าระวังโรคที่จะติดมาจากแรงงานต่างด้าวที่กลับมา ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว