ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือคนพิการ สร้างโอกาส กระตุ้นเศรษฐกิจ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 19 เม.ย 2560 เวลา 13:45:45 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.กำหนดจัดงาน “แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบกิจการ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำงาน โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในครั้งนี้

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จำนวน 20 สาขา โดยสาขาที่ได้รับความสนใจเข้าแข่งขันมากที่สุดคือ สาขาการถ่ายภาพในสตูดิโอ จำนวน 14 คน สำหรับสาขาการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาการถักโครเชต์ สาขาการวาดภาพระบายสี สาขาออกแบบโปสเตอร์ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน สาขาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 12 คน  ส่วนสาขาถักนิตติ้ง สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน สาขาสานตะกร้า มีผู้เข้าแข่งขันสาขาละ 11 คน และสาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน สาขาอื่นๆ มีผู้เข้าแข่งขัน 8-9 คน รวมแล้วการแข่งขัน ครั้งนี้มีคนพิการประชันฝีมือ 209 คน ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขา ชนะเลิศได้เหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาทนายธีรพลกล่าวต่อไปว่า การดึงคนพิการเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีส่วนช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง และช่วยให้ผู้พิการสามารถก้าวเข้าสู่การทำงานที่มั่นคงด้วย อีกทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน ด้าน "มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ" กลุ่มแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายต่อสาธารณชนว่าคนพิการมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนปกติ สามารถทำอะไรได้อีกมากมาย และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆ ที่กำลังท้อแท้ให้มีพลังสู้ต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้พิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร.ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการเพื่อรับเข้าทำงานด้วยแล้ว นายธีรพลกล่าว