ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กองทัพของบใหม่ 2.2 แสนล้าน "บิ๊กตู่" อยู่ยาว-ยิ่งได้เงินเพิ่ม

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 17 พ.ค. 2560 เวลา 19:40:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

แม้อนาคตของกองทัพเรือที่จะได้ เรือดำน้ำ รุ่น Yuan class S26T สัญชาติจีน 3 ลำ ผูกพันงบประมาณ 7 ปี วงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ยังแขวนไว้อยู่บนเส้นด้าย เพราะอาจถูกร้องว่าขัดรัฐธรรมนูญ

ทว่าที่แน่นนอนในยุค "รัฐบาลทหาร" คือ งบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ ติด 1 ใน 5 กระทรวง "ท็อปไฟฟ์" ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี′61 สูงสุด วงเงิน 222,436 ล้านบาท ภายใต้กรอบ 2.9 ล้านล้านบาท เป็นรองเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 510,961 ล้านบาท งบกลาง จำนวน 394,326 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 355,995 ล้านบาท กระทรวงการคลัง 238,356 ล้านบาท

ในยุค "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" ที่มี "พี่ใหญ่" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นแม่ทัพตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

งบกองทัพเพิ่มขึ้นทุกปี ไล่ตั้งแต่งบประมาณปี′58 วงเงิน 192,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี′57 นับเป็นตัวเลขกลม ๆ จำนวน 9 พันล้านบาทงบประมาณปี′59 วงเงิน 207,718 ล้านบาท งบประมาณปี′60 วงเงิน 211,649 ล้านบาท และงบประมาณปี′61 ล่าสุด ทะลุ 222,436 ล้านบาทไปแล้วเมื่อชำแหละงบกองทัพปี′61 ที่เตรียมส่งให้ ครม.เห็นชอบ สามารถจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ รวม 104,335 ล้านบาท ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3,918 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 7,123 ล้านบาท กองทัพบก 59,210 ล้านบาท กองทัพเรือ 20,345 ล้านบาท กองทัพอากาศ 13,494 ล้านบาท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 242 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ จำนวน 113,853 ล้านบาท แบ่งออกเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม 7,377 ล้านบาท ได้แก่ 1.แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 5,767 ล้านบาท 2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 20 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 26 ล้านบาท 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 1,563 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย รวม 9,612 ล้านบาท 1.แผนงานพื้นฐานความมั่นคง 3,461 ล้านบาท 2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก 26 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 15 ล้านบาท 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 6,108 ล้านบาท

กองทัพบก รวม 47,501 ล้านบาท 1.แผนงานพื้นฐานความมั่นคง 13,897 ล้านบาท 2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก 106 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 15 ล้านบาท 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 33,483 ล้านบาท

กองทัพเรือ รวม 22,332 ล้านบาท 1.แผนงานพื้นฐานความมั่นคง 6,384 ล้านบาท 2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก 6 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 15,941 ล้านบาท

กองทัพอากาศ
รวม 26,788 ล้านบาท 1.แผนงานพื้นฐานความมั่นคง 7,162 ล้านบาท 2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก 3.5 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 20.5 ล้านบาท 4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 19,601 ล้านบาท และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวม 241.8 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดอง จำนวน 55.5 ล้านบาท ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.6 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 11 ล้านบาท กองทัพบก 27 ล้านบาท กองทัพเรือ 9 ล้านบาท กองทัพอากาศ 3 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จำนวน 50 ล้านบาท ของกองทัพเรือ สำหรับแผนงานยาเสพติด จำนวน 327.9 ล้านบาท ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2.7 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 37.5 ล้านบาท กองทัพบก 218 ล้านบาท กองทัพเรือ 48 ล้านบาท กองทัพอากาศ 21 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 33.6 ล้านบาท เป็นของกองทัพบกทั้งหมด สำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 443 ล้านบาท ของกองทัพเรือ

สำหรับแผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 9.5 ล้านบาท ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำหรับแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 782 ล้านบาท ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย 321,000 บาท กองทัพเรือ 25.9 ล้านบาท กองทัพอากาศ 11 ล้านบาท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 744 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 95 ล้านบาท ของกองทัพบก สำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ 170 ล้านบาท ได้แก่ กองทัพบก 127.9 ล้านบาท กองทัพอากาศ 42 ล้านบาท

เบ็ดเสร็จงบทหาร 3 เหล่าทัพ ทะลุ 2.2 แสนล้านบาท รองรับการเปลี่ยนจากเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ผลิต !ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้