ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไฟเขียว! ครม.เห็นชอบขยาย 4 มาตรการพยุงราคายาง

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 13 มิ.ย. 2560 เวลา 17:05:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบ 4 มาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคายาง ได้แก่ 1.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ขยายออกจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 และ 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม จำนวน 11,460 ครัวเรือน โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ

3.ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

และ 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนพ.ค.60 จนถึงเดือน เม.ย.62 เป้าหมายเพื่อดูดซับยางในระบบร้อยละ 20 ของการผลิตน้ำยางข้น 2 แสนตัน มีราคายางเป้าหมาย 70 บาท/กิโลกรัม