ประชาชาติธุรกิจ
ไอซีที

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

"กสทช." นำเงินรายได้ 127.957 ล้าน เป็นเงินประเดิมส่งเข้ากองทุนดีอี

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14:40:27 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 มิ.ย.2560) สำนักงาน กสทช.ได้นำเงินรายได้ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินประเดิมครั้งแรกในไตรมาสที่ 1 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 127.957 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 11.609 ล้านบาท และมาจากเงินบัญชีของสำนักงาน กสทช.อีก 116.348 ล้านบาท

ทั้งนี้ การนำส่งเงินดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (3) และ (4) ของ พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช.จะต้องจัดสรรเงิน 15% ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯ เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการนำส่งเงินดังกล่าว สำนักงาน กสทช.จะทำการนำส่งทุกไตรมาส

และในวันเดียวกันนี้ ที่ประชุม กสทช.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. วงเงิน 4,000 ล้านบาท และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบ แล้วให้เสนอกลับมาที่ กสทช. โดยด่วนต่อไป