ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ชงแพ็กเกจหุ่นยนต์เข้าครม. ดึงมหา′ลัยปั้นคนป้อนEEC

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 16 มิ.ย. 2560 เวลา 12:30:07 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"อุตตม" เตรียมชงมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเข้า ครม. 20 มิ.ย. นี้ เล็งปั้นบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-หุ่นยนต์ให้นักลงทุนใน EEC เผยเทคโนฯบางมดจีบมหาวิทยาลัย "คาร์เนกีเมลลอน" สร้างแรงงานขั้นฝีมือป้อน

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะกรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ในฐานะคณะทำงานด้านบุคลากร การศึกษา วิจัย เพื่อสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า ในวันที่ 20 มิ.ย. 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการเสนอมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ จากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันเครือข่าย เพิ่มเติมจากมาตรการขับเคลื่อนด้วยแพ็กเกจการให้สิทธิประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Demand) และแพ็กเกจสำหรับอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ (Supply) เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

โดยมาตรการสนับสนุนการพัฒนานี้ จะเป็นการสร้างบุคลากรขึ้นมาป้อนให้กับ S-Curve และใน EEC ที่นักลงทุนยังมีความกังวลว่า อาจมีไม่เพียงพอ หรือมีความสามารถไม่ตรงกับอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงใช้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ดำเนินการภายใต้ 4 บทบาท คือ พัฒนาต้นแบบ พัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ รับรองสิทธิประโยชน์

ศูนย์แห่งนี้จะมีหน้าที่จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการห้องวิจัยเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิต400 คนต่อปี ทดแทนการจ้างงานชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาทต่อปี สร้างต้นแบบเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี มีผู้ประกอบการใหม่ไม่น้อยกว่า 5 กิจการ สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้ามาช่วย

และเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2560 ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้หารือกับทางมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เพื่อดึงมาร่วมสร้างบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้แรงงานขั้นฝีมือ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในไทย ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม มีบุคลากรและช่างฝีมือรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ให้สิทธิประโยชน์ด้วยการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า สำหรับบริษัทที่ส่งคนเข้าไปฝึกอบรมด้วย

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้