ประชาชาติธุรกิจ
ตะกร้าลงทุน Wealth Basket

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

KTAM ขาย 2 กองทุนตราสารหนี้ ตปท.ชู 1 ปียิลด์ 1.70%

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 14 มิ.ย. 2560 เวลา 18:12:27 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 153 (KTFF153) อายุโครงการ 1 ปี และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 154 ( KTFF154) อายุโครงการ 3 เดือน มูลค่าโครงการกองทุนละ 10,000  ล้านบาท เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

โดยกองทุน KTFF153 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank (Asia) Corp. Ltd, บัตรเงินฝาก Bank of Communications และ Industrial and Commercial Bank of China ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนเงินฝากประจำ China Construction Bank   ผลตอบแทนประมาณ 1.70% ต่อปี

ส่วนกองทุน KTFF154 เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China, Agricultural Bank of  China, China Construction Bank (Asia) Corp. Ltd, บัตรเงินฝาก Bank of Communications  และ Industrial and Commercial Bank of China ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ17%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในบัตรเงินฝาก Wing Lung Bank ผลตอบแทนประมาณ 1.40% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุน มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา

สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อ โดยเฉพาะในตราสารอายุคงเหลือมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เนื่องจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารแห่งประเทศไทย ยังคงลดปริมาณการออกพันธบัตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติ มียอดขายสุทธิ จำนวน 10,500 ล้านบาท  ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศ อายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.50% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 2.00% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.60% ต่อปี ส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วงอายุตามแรงขายทำกำไรก่อนการประชุม FED และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องกาตาร์ถูกตัดความสัมพันธ์ทางการทูต หรือผลการเลือกตั้งในอังกฤษที่ไม่เป็นไปตามคาด ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าแรงขายส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลดลงจนมาอยู่ในระดับที่ต่ำมากในช่วงก่อนหน้า โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐอายุคงเหลือ 2 ปี อยู่ที่ 1.35% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 1.77% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี อยู่ที่ 2.21% ต่อปี