ประชาชาติธุรกิจ
ซีเอสอาร์ - เอชอาร์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เจาะลึก "HR 4.0" มัดใจพนักงาน Gen X-Y-Z

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 16 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่คัดคนเข้า เอาคนออก จ่ายเงินเดือน อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นฝ่ายที่ต้องทำงานด้านกลยุทธ์ประสานไปกับแก่นของธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่บริษัทต้องวางแผนการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดรับกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ จึงส่งผลให้ HR ต้องพัฒนา และปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน

ด้วยเหตุนี้ "จ๊อบส์ ดีบี" ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน ที่มีข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยทั้งผู้หางาน และผู้ประกอบการ จึงอัพเดตข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย HR ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ HR 4.0 เพื่อรับมือกับคนวัยทำงานเจนมิลเลนเนียลอย่างมีประสิทธิภาพ

"นพวรรณ จุลกนิษฐ" กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก HR ทุกวันนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่พลิกกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถชนกับรายใหญ่ได้ เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ฝ่าย HR จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิม ๆ เพื่อเข้าสู่ยุค HR 4.0

"แม้สารสนเทศและดิจิทัลจะเข้ามาช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น แต่สิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องการสื่อสารของคนหลาย Gen ที่มีความแตกต่างกัน เรื่องการสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อการแชร์ข้อมูลต่อกัน HR จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการสื่อสารแบบนี้ เพราะจะทำให้พนักงานเข้าถึงการทำงานทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี"

แต่จุดอ่อนของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันคือยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสเข้าสู่สายงานได้ดีเท่าที่ควรเพราะจากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเดือน เม.ย. 2560 ระบุว่าผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบงาน ซึ่งรวมนักศึกษาจบใหม่มีจำนวน 37.89 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 37.09 ล้านคน ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานในปีนี้มี 4.73 แสนคน เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.2%

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดงานต้องการ โดยจากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 ของจ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย ทำให้พบว่าตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด 4 อันดับแรก ได้แก่ ไอที, วิศวกร, บัญชี และการตลาดดิจิทัล ทว่าตำแหน่งเหล่านี้กลับขาดแคลน 43%, 29%, 31% และ 44% ตามลำดับ

ปัจจัยที่ทำให้จำนวนประกาศงาน กับจำนวนที่ขาดแคลนงานไม่สอดคล้องกันคือ นักศึกษาจบใหม่เรียกเงินเดือนสูงเกินไป, เลือกงานเลือกองค์กร, ไม่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน, มีทักษะไม่ตอบโจทย์ที่ตลาดงานต้องการ และบัณฑิตล้นตลาด ส่วนปัญหาขาดแคลนบุคลากรในกลุ่มคนที่เคยทำงานมาแล้วเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงเทรนด์การออกไปประกอบอาชีพอิสระมีเพิ่มขึ้น

"นพวรรณ"
กล่าวด้วยว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบไปด้วยคนทำงาน Gen X, Y, Z ดังนั้น แต่ละองค์กรต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนทั้ง 3 เจน โดยจากการศึกษาคนทั้ง 3 เจน ทำให้เราเห็นว่า คน Gen X มองว่าการทำงานคือการสร้างความมั่นคง ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มคนที่มุ่งทำงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ และแสวงหาโอกาสการเติบโตในสายงานอยู่เสมอ

"ส่วน Gen Y เป็นช่วงวัยที่กำลังเริ่มต้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ชีวิตการทำงาน, ชีวิตครอบครัว, มีความสนใจทำงานที่มีความท้าทาย, ชอบการฝึกอบรมระยะเวลาสั้น ๆ และรู้สึกสบายใจกับองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และทันสมัย ส่วนคน Gen Z มีแคแร็กเตอร์หลัก ๆ คือเป็นมนุษย์เทคโนโลยี, สนใจทำงานที่สื่อความเป็นตัวเอง, ไม่ชอบนั่งทำงานจำเจในออฟฟิศ และที่สำคัญไม่ใช่กลุ่มคนที่ภักดีกับองค์กร"

"อีกไม่นานคน Gen Z จะทยอยเข้าสู่ตลาดงาน ดังนั้น HR ต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งปัจจัยที่ทำให้คน Gen Z ตัดสินใจเลือกทำงาน พบว่าคนกลุ่มนี้คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร"

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคการทำงานที่อินเทอร์เน็ตคือทุกอย่างของสรรพสิ่ง (Internet of Things-IoT) ทั้งยังมีบทบาทอย่างมากต่อทั้งการสื่อสารในองค์กร การสรรหาพนักงาน รวมถึงวิธีการทำงาน และสถานที่ทำงาน จึงส่งผลให้แนวคิดการทำงานเปลี่ยนแปลงจาก Work-life Balance เป็น Leisure Time ที่การทำงานคือความสะดวกสบาย ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโลกการทำงาน และโลกส่วนตัว

นอกจากนั้น Internet of Things ยังช่วยให้คนหาข้อมูลงานได้โดยตรงง่ายขึ้น มีช่องทางหางานมากขึ้น และผู้หางานกับองค์กรสามารถติดต่อได้โดยตรง สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบกับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเว็บไซต์หางาน ซึ่งเป็นสิ่งห้ามไม่ได้ ดังนั้น สิ่งที่จ๊อบส์ ดีบีทำคือ การเพิ่มคุณค่าในแพลตฟอร์มที่ลูกค้ามาใช้บริการของเรา เช่น เราจัดอบรมเรื่อง Webinars ที่ช่วยให้ฝ่าย HR สามารถจัดสัมมนาออนไลน์สำหรับให้กับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เรามีการให้ความรู้ลูกค้าเรื่องตลาดแรงงานอยู่ตลอด ทั้งยังสอนการใช้โปรแกรมที่ช่วยคัดสรรคนได้มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะจูงใจคนมาให้สมัครงานกับบริษัท และการสร้างแบรนด์องค์กร

HR 4.0 จึงเป็นโจทย์สำคัญที่แต่ละองค์กรต้องปรับตัว และเรียนรู้ที่จะทำให้พนักงานหลายเจเนอเรชั่นอยู่ร่วมกันได้ พร้อมกับดึงเอาศักยภาพของพนักงานมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้