ประชาชาติธุรกิจ
ไอซีที

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

"พิเชฐ" ยันเริ่มใช้เงินกองทุนดิจิทัล 5 พันล้าน สนับสนุนสตาร์ตอัพได้แน่ ก.ย.นี้

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 17:51:06 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน กระทรวงดีอี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ เพื่อหามาตรการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ตอัพ บนประเด็นคือดิจิทัลสตาร์ตอัพจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มาสอดแทรกเชื่อมโยงในภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลุ่มสตาร์ตอัพ เสนอให้ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตระดับภูมิภาคด้วย เพื่อรองรับนักลงทุนนานาชาติ

สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งกองทุนดิจิทัลตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใช้งบประมาณในบางส่วนมาสนับสนุนกลุ่มสตาร์ตอัพ โดยมีงบประมาณต่อปีไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้การสนับสนุนเป็นกลุ่ม เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และฟินเทค เป็นต้น คาดจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน และคาดสามารถเริ่มให้การสนับสนุนได้ในเดือนกันยายน 2560


ที่มา : มติชนออนไลน์