ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

"เลขาสภาฯ" แจงขอเพิ่ม 68.4 ล้านบาท ให้กรธ.แค่เผื่อไว้ หากโรดแมปขยับ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 18:14:33 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมของประมาณเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติมอีก 68.4 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของ กรธ.ว่า กรณีดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เพียงพอ เพราะในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สำนักงบประมาณให้งบในส่วน กรธ.เพียงแค่ 3 เดือนคือ 8.6 ล้านบาทเท่านั้น แต่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้ระบุว่า กรธ.จะสิ้นสุดการทำงานเมื่อไร ระบุเพียงว่า กรธ.ต้องออกกฎหมายลูก 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 240 วัน แต่ถ้าโรดแมปขยับออกไปมากกว่า 240 วัน เพราะมีปัญหาเรื่องกฎหมายลูก หรือกฎหมายลูกบางฉบับมีการตั้งคณะกรรมการการ่วม จะทำให้การทำงานกรธ.ยืดเยื้ออกไป แล้วจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายให้กรธ. ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงจำเป็น ต้องของบในส่วน กรธ.เพิ่มเติมอีก 9 เดือนสำรองไว้ก่อน

"ขอยกตัวอย่างปีที่แล้ว สำนักงบประมาณให้งบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มาสิ้นสุดแค่เดือนมกราคม แต่เมื่อถึงกำหนด สปท.ยังไม่หมดวาระ ไม่รู้จะนำเงินจากไหนจ่ายให้ สปท. ในที่สุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องนำงบในส่วนที่เป็นเงินเดือนข้าราชการมาสำรองจ่ายไปก่อน ทำให้สำนักงานและข้าราชการได้รับผลกระทบ ยืนยันว่าการของบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้มีความชัดเจน เพื่อให้การทำงานของกรธ.มีประสิทธิภาพ" นายสรศักดิ์กล่าวและว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของบในส่วนกรธ.ต่อสำนักงบประมาณเผื่อไว้ 9 เดือนแล้ว แต่สำนักงบประมาณอนุมัติมาแค่ 3 เดือนเท่านั้น จึงต้องมาขอแปรญัตติเพิ่มต่อ กมธ.งบประมาณ ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ กมธ.จะเชื่อตามสำนักงบประมาณ ส่วนงบกรธ.ที่ขอเพิ่มเติมไปถึง 68. 4ล้านบาทนั้น ไม่ใช่มีเพียงแค่เบี้ยประชุมของกรธ.เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร่วมด้วย ทั้งเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา การลงพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังความเห็นประชาชนในกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ ทำให้ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้ว จะร่วมค่าใช้จ่ายในส่วนกรธ.ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี256 1 รวมทั้งหมด 77.1 ล้านบาท

ที่มา : มติชนออนไลน์