ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมการกงสุลไอเดียเก๋ เปิดจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต

updated: 21 มี.ค. 2551 เวลา 11:54:07 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สืบเนื่องจากในช่วงปิดเทอม มีประชาชนมาขอทำหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมาก อันอาจทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากต้องรอคิวนาน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุลจะเปิดให้บริการจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตและทางโทรศัพท์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจองคิว
 
การจองคิวสามารถทำได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ (www.consular.go.th (ตลอดเวลา) และทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2982-8786 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเริ่มทำการจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมศกนี้ สำหรับการไปทำหนังสือเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนศกนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะเป็นการให้บริการเฉพาะการทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น
 
การจองคิวจะต้องใช้ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ยังมีอายุใช้งาน โดยจะต้องจองคิวล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันที่ประสงค์จะไปทำหนังสือเดินทาง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2981-7257 และ 0-2981-7259 และที่ www.consular.go.th/บริการออนไลน์/สำรองคิวทำหนังสือเดินทาง