ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ด่วน ศูนย์อาชีพฯ มติชน... อบรมลด 10-20% ครบ 10 วิชา ได้เรียนฟรี!

updated: 16 พ.ค. 2551 เวลา 10:40:02 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ยังไม่ค่อยดีนัก ทางศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน จึงได้กำหนดให้มีส่วนลดค่าอบรมมาตั้งแต่กลางปี 2550 จนต้นปี 2551 ก็ยังมีส่วนลดเช่นเคย โดยการกำหนดส่วนลดครั้งล่าสุด จะหมดเขตในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 พอใกล้หมดเขตนี่เอง ผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ก็เรียกร้องว่าน่าจะขยายเวลาให้มีส่วนลดออกไปอีก

เมื่อทางผู้บริหารศูนย์อาชีพฯ มติชน ได้รับทราบเช่นนั้นก็ไม่รอช้าที่จะตัดสินใจให้มีส่วนลดค่าอบรมอีกครั้ง เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควร อีกทั้งกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเปิดเทอมแล้ว บรรดาผู้ปกครองคงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงต้องลดค่าอบรมด้วยประการฉะนี้

หลักการลดราคาค่าอบรมในครั้งใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากคือจะยึดจากเดิมเป็นหลัก เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อย แต่ก็จะหักล้างเงื่อนไขเล็กๆ ที่ว่า ด้วยการกำหนดให้เรียนฟรีในวิชาที่10...

ด้วยหลักการที่ว่า

"จองเรียนวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2551 (รวมเวลา 4 เดือน) วิชาที่ 1 ลด 10% วิชาที่ 2, 3, 4 ลด 20% และวิชาที่ 5 ลด 50%"

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า

"ลด 10% จะยังคงได้รับอภินันทนาการสมาชิกนิตยสารเส้นทางเศรษฐี หรือนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นเวลา 3 เดือน 6 ฉบับเช่นเดิม ส่วนลด 20% และ 50% จะขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น"

การสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ยังครอบคลุมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียน (จ่ายเงิน) หน้างาน คือจะไม่ได้รับส่วนลด เพราะจะทำให้ควบคุมจำนวนคนเรียนได้ยาก เช่น บางวิชากำหนดคนเรียนไม่เกิน 20 คน แต่พอเรียนจริง 25 คน ซึ่งจะทำให้คนที่สมัครถูกต้องตามขั้นตอน เสียความรู้สึกได้

เงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือ การลด 50% จะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชาที่มีราคาค่าอบรม ไม่เกิน 2,140 บาทเท่านั้น (กรณีวิชาที่ 6, 7...จะกลับมาลดที่ 20%)

สำหรับการให้ส่วนลดในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ที่เรียนครบ 5 วิชา ได้ส่วนลด 50% หลายท่านด้วยกัน ซึ่งก็มีหลายท่านให้คำแนะนำว่าหากเรียนหลายวิชา น่าจะแถมวิชาให้เรียน ฟรี บ้าง

เพราะเหตุนี้ ศูนย์อาชีพฯ มติชน จึงกำหนดให้ได้รับสิทธิพิเศษสุดสุด นั่นก็คือว่า ท่านที่เรียนครบ 10 วิชา ภายในสิ้นปี 2551 จะได้เรียนฟรีในวิชาที่ 10 แต่ต้องเป็นวิชาที่มีราคาไม่เกิน 2,140 บาท

จากส่วนลดดังกล่าว ก็หวังว่าคงจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย โดยที่ศูนย์อาชีพฯ มติชน พยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และจะทำการเลือกสรรวิชาชีพ หรือวิทยากรที่เหมาะสมอย่างที่สุด
 
อนึ่ง จากอัตราส่วนลดดังกล่าว อาจจะมีข้อสงสัย หรือคำถามต่างๆ เช่น

1. กรณีผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เช่น คนในครอบครัว จะขอใช้สิทธิ์ต่อเนื่องกันได้หรือไม่

ขอเรียนว่า ผู้เรียนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ชื่อเดียวกัน จะเป็นบุคคลอื่นไม่ได้ เพราะไม่อย่างนั้นจะยากต่อการพิจารณาว่าใครบ้างควรจะได้สิทธิ์

2. หากใช้สิทธิ์เรียน 2 วิชาต่อเนื่องกัน แต่ขอเลือกวิชาที่ราคาสูงกว่า ซึ่งเปิดสอนทีหลังมาสลับเป็นขอส่วนลด 20% เลยจะได้หรือไม่

ขอเรียนว่า ท่านต้องใช้สิทธิ์ ตามลำดับต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่วิชาที่เริ่มก่อนก็จะได้สิทธิ์ลด 10-20% และ 50% ตามลำดับ

อาจจะยังมีคำถาม หรือข้อสงสัยอื่นๆ อีก ก็ขอให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีพฯ มติชน

 

ศูนย์อาชีพฯ มติชน

รับสมัครวิทยากร

ข่าวสารสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะขอถือโอกาสแจ้งให้ทราบในคราวนี้ คือ การเปิดรับสมัครวิทยากรประจำศูนย์อาชีพฯ มติชน เพื่อเสริมหลักสูตรใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า 100 หลักสูตร เช่น หมวดอาหารการกินกว่า 50 หลักสูตร ที่เหลือจะอยู่ในหมวดศิลปะประดิษฐ์ หมวดช่างเทคนิค หมวดสปาและความงาม ฯลฯ

สำหรับวิทยากรที่ต้องการ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีความรู้ในอาชีพหรือธุรกิจที่จะสอนเป็นอย่างดี
เช่น ทำอาชีพ หรือธุรกิจนั้นๆ มาเป็นเวลานาน อาจจะ 1 ปี 2 ปี หรือเป็น 5 ปี 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ

- มีความพร้อมที่จะสอนอย่างเต็มที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี หรือนำเสนอได้ดี มีสื่อหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนอย่างเต็มที่

- มีจรรยาบรรณความเป็นครู หรือเป็นผู้ให้ที่ดี
ต้องมีจิตใจดีงามที่จะเป็นผู้ให้ หรือเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ เป็นตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบให้กับศิษย์ได้เป็นอย่างดี โดยมิหวังหาผลประโยชน์จากการสอน หรือแอบแฝงผลประโยชน์อื่นใด

วิธีสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวิทยากร จัดทำเอกสาร ดังนี้

1. ข้อมูลประวัติ-ประสบการณ์การทำงาน
ขอให้ท่านเขียนบอกเรื่องราวประวัติของตัวเองมาให้ละเอียด ทั้งประวัติส่วนตัว ด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และโดยเฉพาะประสบการณ์ในวิชาชีพหรือธุรกิจที่จะสอน มูลเหตุจูงใจที่อยากจะสอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

2. ร่างหลักสูตรหรือแผนการสอน
ขอให้ท่านเสนอมาว่า หลักสูตรที่จะสอนนั้นใช้เวลากี่วัน (1-2 วัน) ใน 1 วันจะสอนอะไรบ้าง (ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.) บอกมาให้ละเอียด ถ้าแบ่งเป็นช่วงเวลาได้จะยิ่งดี และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพได้อย่างไร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใด

3. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในกรณีของวิชาชีพที่เน้นฝึกปฏิบัติ ท่านต้องจัดทำค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสอน ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง ราคาต่อหน่วยเท่าไร สุดท้าย ให้คิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (กรณีที่วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์บางอย่างใช้ส่วนกลาง ให้คิดคำนวณจาก 20 คน)

นอกจากนี้ ถ้ามีผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือเป็นรูปภาพ หรือวีซีดี หรือสื่ออื่นใด ก็ให้นำเสนอมาด้วย

การส่งใบสมัครและข้อมูลต่างๆ

อาจจะส่งมาทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่นิตยสารเส้นทางเศรษฐี) วงเล็บมุมซองว่า สมัครวิทยากร หรือ ทางอีเมล์ www.lungporn@matichon.co.th
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.lungpornwork.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 589-2222 ต่อ 2100 (คุณณัฐสมน), 2101 (คุณญาฑิกานต์), 2102 (คุณวนิดา), 2103 (คุณอนุวัฒน์) หรือ 2104 (คุณพรศักดิ์) โทรสาร (02) 580-4030