SUSTAINABILITY EXPO 2024

คอลัมน์ : SD TALK

ตลอดเวลาผ่านมาคงเห็นหลายองค์กรพันธมิตร จับมือร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ในมิติต่าง ๆ ทั้งยังนำจุดแข็งขององค์กรตัวเองมาช่วยในการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำประโยชน์ที่ได้จากการแชร์ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรของแต่ละองค์กรเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา

ทั้งนั้นเพราะโลกใบนี้ต่างเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย

สำหรับประเทศไทย กำลังประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลให้สภาพแวดล้อมย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ สาเหตุเกิดจากชั้นบรรยากาศถูกทำลาย ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น

ผลเช่นนี้ จึงทำให้บริษัทหลายแห่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งยังมีงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะงาน SX หรือ SUSTAINABILITY EXPO ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยการนำของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง
และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

Advertisment

ภายในงาน นอกจากจะนำเสนอความสำคัญของด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำจริง อาทิ โซน Better Living ที่นำเสนอการดำเนินการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน กระบวนการรีไซเคิล PET ที่คนไทยกำลังได้ใช้กันจากขวดน้ำดื่มของแบรนด์ดังต่าง ๆ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล SX Shaper Award ให้แก่บุคคลที่ลงมือทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่อง อาทิ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งยังมีกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย

อาทิ SX FOOD FESTIVAL การแยกทิ้งอาหารอย่างถูกวิธีผ่าน Food Waste Station หรือจุดคัดแยกขยะเศษอาหารประจำตามจุดต่าง ๆ, SX REPARTMENT STORE ที่เปิดให้คนที่อยากนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแบ่งปันเพื่อส่งต่อ ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce, Reuse และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน

Advertisment

ล่าสุดกับกิจกรรมที่ขยายผลจากงาน SX คือ กิจกรรม “SX FRIENDS of NATURE” แบ่งเป็น 3 กิจกรรม “SX NATURE WALK” สัมผัสธรรมชาติไปพร้อมกับการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาพต้นไม้ ผ่านสวนใหญ่ใจกลางกรุงลุมพินี-เบญจกิติ “SX KIDS CLIMBING” เปิดโลก Adventure ท่ามกลางธรรมชาติในกรุง กับกิจกรรมปีนต้นไม้ และ “SX NATURE WALK” สำรวจธรรมชาติของสวนเบญจกิติยามค่ำคืน

ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศ เรียนรู้วิถีชีวิตของธรรมชาติด้วยการสำรวจศึกษาธรรมชาติ แบบใกล้ชิดและเจาะลึก และปลูกฝังเยาวชนให้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การทำให้เกิดการปฏิบัติจริง

งาน SUSTAINABILITY EXPO ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-6 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์