หน้าแรก เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

จุดเปลี่ยน กรุงเทพฯ สมัยใหม่

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//: viratts.WordPress.com   ศูนย์กลางจับจ่ายใช้สอยแห่งใหม่ 
สะท้อนบุคลิกสำคัญบ...

OLD MEDIA

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   ปรากฏการณ์และแรงสั่นสะเทือนมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยัง...

Coworking Space (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com กรณีกลุ่มเซ็นทรัลเปิดฉากธุรกิจใหม่ที่ว่า ควรจะมีความหมาย...

ห้างญี่ปุ่นผันแปร

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   เรื่องราวล่าสุดของห้างโตคิวในไทย สะท้อนความเป็นห้าง...

จาก นิ่มซี่เส็ง ถึง Kerry Express

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//: viratts.wordpress.com ว่าด้วยความสัมพันธ์ใหม่ กับบริการใหม่ ๆ กำลังเติบโตและเข้...

จังหวะเวลาซีพีเอ็น (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//: viratts.wordpress.com เมื่อ "เซ็นทรัลต้องโต" ซีพีเอ็นในฐานะ "หัวหอก" สำคัญ จึ...

จังหวะเวลาซีพีเอ็น (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//: viratts.wordpress.com เครือข่ายธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ กำลังเข้าสู่โหมดสปีดอ...

ความคิดผู้นำ (ต่อ)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ผู้นำ ซี.พี. มีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคง ในความพยายามก้าวเ...

ความคิดผู้นำ

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ไอเดียผู้นำ ซี.พี.มีพลังสั่นสะเทือนทางสังคมอย่างกว้างข...

Laos Connection จากเขื่อนไฟฟ้า…ธนาคารและร้านกาแฟ (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-ลาว จุดประกายจากกรณีเขื่...

Laos Connection การไฟฟ้าลาว-ไทย (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวที่สนใจว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว คว...

ชาตรี โสภณพนิช 2477-2561 (ตอน 2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   จากประสบการณ์เชื่อมต่อระหว่างยุคธนาคารกรุงเทพ สู่สา...

ข่าวเด่น