Home เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

ความคิดผู้นำ (ต่อ)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ผู้นำ ซี.พี. มีความมุ่งมั่นอย่างมั่นคง ในความพยายามก้าวเ...

ความคิดผู้นำ

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ไอเดียผู้นำ ซี.พี.มีพลังสั่นสะเทือนทางสังคมอย่างกว้างข...

Laos Connection จากเขื่อนไฟฟ้า…ธนาคารและร้านกาแฟ (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-ลาว จุดประกายจากกรณีเขื่อนและกระแสไฟฟ้า ได้ขยายวงสู่มิติอื่น ๆ "เขื่อนเซเปียน-เซน...

Laos Connection การไฟฟ้าลาว-ไทย (1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวที่สนใจว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ลาว ควรเริ่มต้นกรณี กฟผ.กับการไฟฟ้าลาว "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี...

ชาตรี โสภณพนิช 2477-2561 (ตอน 2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   จากประสบการณ์เชื่อมต่อระหว่างยุคธนาคารกรุงเทพ สู่สายสัมพันธ์อีกมิติหนึ่ง เชื่อมโยงกับภูมิภาค โมเดลการบริการธ...

ชาตรี โสภณพนิช 2477-2561 (ตอน 1)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   ไม่มีใครปฏิเสธว่า ชาตรี โสภณพนิช มีประสบการณ์ระบบธนาคารไทยอย่างยาวนาน เชื่อมต่อระหว่างยุคธนาคารกรุงเทพ สะท้อนวิวั...

แล้วก็มาถึง กลุ่มธนชาต

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com จากเรื่องราวธุรกิจค้าปลีกไทย คึกคักและมีสีสันไม่ขาดสาย สู่ความเคลื่อนไหวเครือข่ายธุรกิจใหญ่ที่น่าทึ่งในตอนที่แล้ว ("...

แล้วก็มาถึง Outlet

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   เรื่องราวธุรกิจค้าปลีกไทย คึกคักและมีสีสันไม่ขาดสายเสียจริง ๆ ล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอย่าง...

โรงแรมประหยัด (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องไม่เล็ก ไม่ใหญ่บางเรื่อง ส่งผลสะเทือนพอสมควร เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่พลิกโฉมหัวเมือง ว่าด้วยธุรกิจโรงแรม เอราวัณ กร...

เซ็นทรัลต้องโต (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลยุคใหม่ เติบโตอย่างตื่นเต้น และน่าสนใจเสมอ เรื่องราวกลุ่มเซ็นทรัล ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของไทย...

“เซ็นทรัล” ต้องโต

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ถ้อยแถลงสำคัญประจำปีของกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ตื่นเต้นและน่าสนใจเสมอ เชื่อว่าจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากย้อนไปพิจารณาใน...

ธนาคารสะดวกบริการ (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com การพลิกโฉมธนาคารไทย เดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ ทั้งมุมมองและความเป็นไป ปรากฏการณ์ดังกล่าวมาจากระแสเปิดฉากโดยธนา...

ข่าวน่าสนใจ