จาก นิ่มซี่เส็ง ถึง Kerry Express

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//: viratts.wordpress.com ว่าด้วยความสัมพันธ์ใหม่ กับบริการใหม่ ๆ กำลังเติบโตและเข้าถึงผู้คนวงกว้างมากขึ้น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเรื่องราวบางเรื่องควรเล่า ผมสั่งซื้อเครื่องจักรซึ่งใช้ในสวนกาแฟ จากอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้เวลาเพียงวันเดียวของมาถึงกรุงเทพฯผ่านบริการนิ่มซี่เส็ง เราเดินทางไปรับที่ศูนย์บริการนิ่มซี่เส็งใกล้ ๆ ตลาดไท ด้วยมีปัญหาเล็กน้อย มีชิ้นส่วนบางอย่างไม่ครบถ้วน ผู้ขายจำเป็นต้องส่งสิ่งของดังกล่าวตามมา ส่งมาถึงบ้านในกรุงเทพฯภายใน 24 ชั่วโมง โดย Kerry Express เรื่องราวดูธรรมดา ๆ นั้น สะท้อนปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นไป นิ่มซี่เส็งธุรกิจครอบครัว เริ่มต้นจากแผงค้าผลไม้ในตลาดวโรรส เชียงใหม่ พร้อมมีประสบการณ์รับจ้างขนส่งผลไม้ด้วย จากนั้นขยายตัวเป็นธุรกิจอย่างจริงจังแบบค่อยเป็นค่อยไป (organic growth) เกือบ ๆ 5 ทศวรรษที่แล้วในธุรกิจบริการขนส่งสินค้าการเกษตรจากภาคเหนือตอนบน มายังตลาดสดใหญ่ในกรุงเทพฯ จนในที่สุดมาตั้งสาขาที่สี่แยกมหานาคในช่วงท้าย ๆ ยุคสงครามเวียดนาม ธุรกิจไทยกำลังเติบโต ผู้บริโภคในเมืองหลวงมีกำลังซื้อด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯกับภูมิภาคมีมากขึ้น ๆ แนวทางธุรกิจนิ่มซี่เส็งยังคงยึดมั่นเพื่อเชื่อมโยงชุมชนเกษตรกรรมภาคเหนือให้มีบริการครอบคลุมเชิงภูมิศาสตร์มากขึ้น ขณะขยายเครือข่ายรองรับระบบการค้าแบบดั้งเดิม-ผ่าน … Continue reading จาก นิ่มซี่เส็ง ถึง Kerry Express