เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

ThaiBev-KFC

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com อีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจของสังคมธุรกิจไทย เมื่อมองผ่านความเ...

วิรัตน์ แสงทองคำ : ดัชนีเอสซีจี

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ความเป็นไปของเอสซีจี ตีความได้เสมอ เพื่อเทียบเคียงกับสถานก...

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (4)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวบริษัทศตวรรษที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ได้ผ่านร้อน ผ...

แม็คโคร (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ห้างแม็คโคร ภายใต้เครือข่ายธุรกิจซีพี เดินหน้าแผนการธุรกิจส...

แม็คโคร (3)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com แผนการแม็คโคร ภายใต้เครือซีพี สะท้อนภาพรวมการปรับตัวของธุรก...

ปตท.ปรับตัว

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ใครว่าองค์กรธุรกิจใหญ่ปรับตัวยาก กรณี ปตท.กับธุรกิจน้ำมัน น...

ดัชนีแอลกอฮอล์

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com บางกรณี ภาพใหญ่ๆ มีภาพสะท้อนมาจากภาพเล็กเรื่องราวมาจาก บริษ...

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (1)

คอลัน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   เรื่องราวบริษัทศตวรรษแห่งนี้ ได้รับความสนใจมากขึ้น ๆ เป...

ข่าวน่าสนใจ