เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ

ThaiBev-KFC

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com อีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจของสังคมธุรกิจไทย เมื่อมองผ่านความเคลื่อนไหวรายใหญ่ ถ้อยแถลงของ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ (ไทยเบฟ) ...

วิรัตน์ แสงทองคำ : ดัชนีเอสซีจี

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ความเป็นไปของเอสซีจี ตีความได้เสมอ เพื่อเทียบเคียงกับสถานการณ์สังคมธุรกิจไทย เครือซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจีเพิ่งแถลงผลประ...

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (4)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com เรื่องราวบริษัทศตวรรษที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ได้ผ่านร้อน ผ่านหนาว แห่งวิวัฒนาการสังคมไทย กำลังกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าเร...

แม็คโคร (2)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ห้างแม็คโคร ภายใต้เครือข่ายธุรกิจซีพี เดินหน้าแผนการธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างจริงจังแล้ว แม็คโคร (Makro) ได้ปรับเปลี่ยนว...

แม็คโคร (3)

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com แผนการแม็คโคร ภายใต้เครือซีพี สะท้อนภาพรวมการปรับตัวของธุรกิจเครือข่ายใหญ่ว่าด้วยปรากฏการณ์ที่บริษัทสยามแม็คโครฯ เจ้าขอ...

ปตท.ปรับตัว

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ใครว่าองค์กรธุรกิจใหญ่ปรับตัวยาก กรณี ปตท.กับธุรกิจน้ำมัน น่าจะไม่ใช่เช่นนั้น ข้อเขียนล่าสุด ผมเคยนำเสนอเรื่องราวเกี...

ดัชนีแอลกอฮอล์

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com บางกรณี ภาพใหญ่ๆ มีภาพสะท้อนมาจากภาพเล็กเรื่องราวมาจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ของ กลุ่มทีซีซี ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี...

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (1)

คอลัน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com   เรื่องราวบริษัทศตวรรษแห่งนี้ ได้รับความสนใจมากขึ้น ๆ เป็นลำดับความสนใจในวงกว้าง คงมาจากเหตุการณ์หนึ่ง ถือเป็นจุดตั้...

ข่าวน่าสนใจ