ปฏิวัติวงการโฆษณาด้วย ‘ปัญญาประดิษฐ์’

AI
คอลัมน์ : Pawoot.com
ผู้เขียน : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโฆษณาให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะในวงการโฆษณาที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือการนำ AI มาช่วยในการสร้าง Storyboard สำหรับงานโฆษณา ในอดีตการสร้าง Storyboard อาศัยการวาดด้วยมือจากนักเขียนสคริปต์หรือผู้กำกับ เพื่อเล่าเรื่องราวและสื่อความหมายที่ต้องการถ่ายทอดในโฆษณา ในปัจจุบันมี AI ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากคนไทย โดย AI นี้มีชื่อว่า “AI-Deate” ซึ่งสามารถช่วยสร้าง Storyboard ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย AI สามารถสร้างภาพเหล่านั้นได้อย่างละเอียดและตรงตามความต้องการของผู้สร้าง ทำให้กระบวนการผลิตโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลา และต้นทุนในการผลิตลงอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI มาใช้ในการสร้าง Key Visual หรือภาพประกอบสำคัญในการนำเสนองานโฆษณา ที่ในอดีตอาจต้องใช้ทีมงานออกไปถ่ายทำในสถานที่จริง ซึ่งใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรอย่างมาก ปัจจุบันด้วยการใช้ AI บริษัทสามารถสร้างภาพที่ต้องการได้โดยไม่ต้องออกจากสตูดิโอ ลดความจำเป็นในการเดินทาง และสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

การใช้ AI ในวงการโฆษณา ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโฆษณาสู่อนาคตที่ไม่มีขีดจำกัด

ในอนาคตการพัฒนา AI ให้สามารถสร้างคลิปวิดีโอได้นั้น จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมโฆษณาและการผลิตสื่อ หาก AI สามารถสร้างคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผลงานของมนุษย์ได้ นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีที่เราสร้างและบริโภคสื่อโฆษณา

Advertisment

สำหรับบริษัท Production House และผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การมาถึงของ AI ในการสร้างวิดีโออาจนำมาซึ่งความท้าทายหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างต้นทุน เพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิตวิดีโอ เพราะสามารถลดความจำเป็นในการใช้ทีมงานขนาดใหญ่ หรืออุปกรณ์การถ่ายทำที่มีราคาสูง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเข้าถึงและความรวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน ทำให้ผู้ที่ไม่มีทรัพยากรมากก็สามารถสร้างคลิปวิดีโอที่มีคุณภาพได้

เมื่อ AI พัฒนาไปถึงจุดที่สามารถสร้างวิดีโอได้ อุตสาหกรรมการผลิตวิดีโอจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือการสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ประโยชน์จากมันในแง่บวกและสร้างสรรค์