ประวัติ ธีรพงศ์ จันศิริ หัวเรือใหญ่ ไทยยูเนี่ยน (TU)

ธีรพงศ์ จันศิริ

ชื่อ นามสกุล: นาย ธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อเล่น : ช้าง

วัน เดือน ปี เกิด : 22 กรกฎาคม 2508

ถิ่นกำเนิด : ไทย

คู่สมรส : ตู่ พรนภา จันศิริ

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน :


• 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
• 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
• 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
• 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (Mauritius)
• 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (France)
• 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟรานซ์ โฮลดิ้ง 2 เอสเอเอส (France)
• 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
• 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จำกัด(China)
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (Hong Kong)
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
• 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
• 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
• 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ปร็อปเปอร์ตี้ส์ จำกัด
• 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
• 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
• 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
• 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
• 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
• 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
• 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
• 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
• 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด (USA)
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำกัด
• 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทักษิณสมุทร จำกัด
• 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จำกัด
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี (Red Lobster) (USA)
• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผลงานที่โดดเด่น :

ปี 2020 ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Intrafish ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของโลกในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ