ประวัติ ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล 

ทศ จิราธิวัฒน์
แฟ้มภาพ

ชื่อ : นายทศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

วันเดือนปีเกิด : 13 พฤศจิกายน พ.. 2507

ถิ่นกำเนิด : ไทย

Advertisement

บิดา : สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

มารดา : วนิดา จิราธิวัฒน์

คู่สมรส : ศุกตา จิราธิวัฒน์

ประวัตการศึกษา :

  • มัธยมต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • มัธยมศึกษาตอนปลายที่ Palmor High School
  • ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเลียน
  • ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ประวัติการทำงาน :

Advertisement
  • .. 2531 ผู้จัดการบริษัท ซีตี้แบงก์ กรุงเทพฯ
  • .. 2532 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • .. 2538 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • .. 2553-2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จำกัด
  • .. 2554-2561 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • .. 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล

หนังสือที่เกี่ยวข้อง :

ภารกิจ CEO คนใหม่ทศ จิราธิวัฒน์ ผู้เขียน : ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ : ปราชญ์สำนักพิมพ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :