ประวิตร แจ้งที่ประชุม ครม. ราคาปาล์มพุ่ง ประหยัดงบฯประกันราคา

ปาล์ม

พล.อ.ประวิตร รายงาน ครม. ราคาน้ำมันปาล์ม-ปาล์มทะลาย พุ่งต่อเนื่อง สร้างมูลค่านับแสนล้าน ประหยัดงบฯประกันราคา

วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี รายงานที่ประชุม ครม.ถึงราคาน้ำมันปาล์ม และราคาปาล์มทะลาย

ซึ่งในปี 2562 ราคาปาล์มทะลายเฉลี่ยทั้งปี 3.11 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ปี 2563 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 4.80 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 6.66 บาทต่อกิโลกรัม และปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 7.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาท ประหยัดงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนมาก

ขณะที่ตัวเลขมูลค่าปาล์มน้ำมันทะลายที่ออกจากสวนมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยตัวเลข ปี 2562 มีมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 7 หมื่นล้านบาท ปี 2564 เพิ่มขึ้นไปถึง 1.2 แสนล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าจะทะลุ 1.5 แสนล้านบาท

เรื่องของการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ คาดว่าในช่วง 4 ปี คือ 2562-2565 ยอดปริมาณจะมากถึง 1.5 ล้านตันเศษ สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้กว่า 6-7 หมื่นล้านบาท และในปี 2566 ปริมาณการใช้ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจต้นแบบของไทยที่สร้างราคาให้กับเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น