ประยุทธ์ ให้หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดสีขาว ขีดเส้น 30 วัน ปราบแชร์ลูกโซ่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บิ๊กตู่ให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดสีขาว สั่งปราบแชร์ลูกโซ่-พนันออนไลน์

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่า นายกฯได้มีข้อสั่งการถึงมาตรการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องยาเสพติด ได้กำหนดให้ จ.หนองบัวลำภู เป็นต้นแบบของจังหวัดสีขาว โดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ นำการเรียนรู้และศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์นำไปปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ

โดยขณะนี้หน่วยงานเกี่ยวข้องตลอดจนชุมชนได้มีการปราบปราม เฝ้าระวังแหล่งส่งของ กักเก็บ สถานที่เสพ การดูแลผู้เสพยา และผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในเรื่องของการบำบัด โดยให้มีการวางระบบแบบยั่งยืนของจังหวัดด้วย ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานให้นายกฯทราบภายใน 30 วัน

นายอนุชากล่าวว่า 2.การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งตรวจสอบ ปราบปราม ดูพฤติกรรมของกลุ่มเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะแก้ปัญหา และให้รายงานผลความคืบหน้าให้นายกฯทราบภายใน 30 วัน


และ 3.ปัญหาการพนันออนไลน์ พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจริงจัง และรายงานให้นายกฯได้ทราบตลอดระยะเวลา เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องคอลเซ็นเตอร์ ยังทำให้ทุกส่วนได้รับความเสียหายอยู่ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันอย่างจริงจัง และรายงานให้นายกฯ ทราบตลอดเวลา