ชลน่าน เพื่อไทย ห่วงปมควบรวมทรู-ดีแทค เตรียมตั้งกระทู้ถามในสภา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หวั่นปมควบรวมทรู-ดีแทค ผูกขาดธุรกิจ กังขามติ กสทช.ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เตรียมตั้งกระทู้ถามในสภา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกคำแถลงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกรณีการควบรวมกิจการทรูและดีแทค ตามที่มีการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคนั้น ตนมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการที่อาจนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจใด ๆ โดยมีความเห็นดังนี้

1.ตนไม่เห็นด้วยกับการควบรวมที่เป็นการผูกขาดการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะกระทบการแข่งขันของผู้ประกอบการและสภาวะการทำธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และจะกระทบผู้บริโภคในท้ายที่สุด

2.เห็นว่าการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคน่าจะมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นกิจการประเภทเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมาก

3.มีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่า มติ กสทช.ในการรับทราบการควบรวมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผมเห็นว่า กสทช.ต้องตอบคำถามนี้

4.ตนกังวลและเห็นว่าการผูกขาดการประกอบธุรกิจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแน่นอน ซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ต้องดูแลและปกป้องคุ้มครองอย่างมากที่สุด

5.พรรคเพื่อไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบบกฎหมาย และคัดค้านการผูกขาดไม่ว่าในธุรกิจใด

“ดังนั้น พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะดำเนินการตามกฎหมาย และยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบรวมกิจการดังกล่าว และในเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร โดยการตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเสนอพิจารณาญัตติด่วน เพื่อให้สภามีมติในเรื่องนี้ต่อไป” นพ.ชลน่านระบุ