ประยุทธ์ ตีปี๊บผลงานรัฐบาล ปีที่ 3 แจก – แปลฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่โลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แฟ้มภาพ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ สั่ง สำนักโฆษก พิมพ์ผลงานรัฐบาล ปี แจกผู้บริหารไทย-เทศ มอบกระทรวงต่างประเทศ แปลฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ต่างประเทศ

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรรและรมว.กลาโหม เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 3 (25 ก.ค.64 -25 ก.ค.65) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ร่าง “รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2565)”

พล.อ.ประยุทธ์จึงได้บัญชา ว่า เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 ก.ค.2564 – 25 ก.ค.2565) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3

2.ให้กระทรวงการต่างประเทศ แปลบทสรุบสำหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ

3.ให้สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Advertisement

นอกจากนี้ยังเห็นชอบปก “รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2565)”