ประวิตร เปิดท่อเศรษฐกิจดิจิทัล ดันไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

“ประวิตร” ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0 มุ่งประชาชนใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด : THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 65 โดยมีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้แล้ว พล.อ.ประวิตร ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ในงานนี้ยังได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา สำหรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ด้วย

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณค่า และมีความสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้วยดี พร้อมขอให้การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการเป็นต้นอย่างทั่วถึงต่อไป