รัฐบาลชวนใช้ BORA Web Portal งานทะเบียน ทำได้เองผ่านออนไลน์

BORA Web Portal

รัฐบาลเชิญชวนใช้ระบบ BORA Web Portal บริการหลากหลายงานทะเบียนออนไลน์ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอหรือเขต

วันที่ 30 มกราคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดระบบ BORA Web Portal เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการทางทะเบียนหลายรายการได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ การย้ายทะเบียนบ้าน การขอเลขที่บ้าน การขอคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการล่วงหน้า

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบบริการทางทะเบียนออนไลน์ที่กรมการปกครองพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ชีวิตประจำวันมีการใช้บริการระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมายของการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 1 ใน 6 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติ

Advertisement

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ระบบ BORA Web Portal จะเชื่อมโยงการใช้งานกับแอปพลิเคชั่น D.DOPA ที่กรมการปกครองเปิดให้บริการสำหรับการใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และการแสดงข้อมูลทะเบียนบ้านดิจิทัลไปก่อนหน้านี้ ซึ่งขั้นตอนการใช้งาน มีดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ BORA Web Portal ที่เว็บไซต์ thportal.bora.dopa.go.th
  2. เลือกเมนู Login by D.DOPA
  3. เข้าสู่ระบบโดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชั่น D.DOPA ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการบัตรประชาชนดิจิทัลแล้ว
  4. เลือกยินยอมและใส่รหัส หรือ PIN 8 หลัก บนแอปพลิเคชั่น D.DOPA ในโทรศัพท์มือถือ
  5. ระบบ BORA Web Portal บนเว็บไซต์ thportal.bora.dopa.go.th จะได้รับการล็อกอินอัตโนมัติ
  6. เลือกใช้บริการทางทะเบียนตามที่ต้องการ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในระบบ BORA Web Portal จะประกอบด้วย 5 บริการหลัก ได้แก่

1.ตรวจสอบข้อมูลตนเอง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล, การศึกษา ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสอบ ก.พ.สำหรับผู้เคยสอบผ่าน, สวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ, การตรวจสอบข้อมูลการไปเลือกตั้ง, ประวัติการได้รับวัคซีน เป็นต้น

Advertisement

2.ระบบการลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า เพื่อนัดหมายการรับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขต โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 15 วัน และช้าสุดไม่เกิน 16.00 น.ก่อนวันเข้ารับบริการ

3.ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแจ้งความประสงค์ย้ายทะเบียนบ้านด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือเขต

4.การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่  หรือบริการขอเลขที่บ้าน

Advertisement

5.การบริการงานทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อขอคัดเอกสารรับรอง เช่น การคัดรับรองรายการบุคคล ท.ร.14/1 รายการทะเบียนราษฎร, ท.ร.12/2 ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร