ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ใหม่ 2 ราย จาก 2 พรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ
อัพเดตข่าวล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.01 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ใหม่ 2 ราย จากพรรคเสรีรวมไทย ได้แก่ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ และพรรคประชาธิปไตยใหม่อีก 1 ราย ได้แก่ นางแพงศรี พิจารณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้ประกาศให้นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ 5 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายประสงค์สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน 1 ราย ได้แก่ นายศุภชัย นาคสุวรรณ์

นอกจากนี้ยังมีประกาศอีกฉบับ เลื่อนลำดับ ส.ส.ใหม่จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ขึ้นมาอีก 1 ราย ได้แก่ นางแพงศรี พิจารณ์

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเลื่อนลำดับส.ส. 6 ก.พ.