“หมอเจตน์” ยันกมธ.ร่วมเคาะร่างพ.ร.ป.สส.27 ก.พ.นี้ รอสรุปอำนาจศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวถึง ความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ร่วม 3 ฝ่ายว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้น แต่จะมีการทบทวนร่างสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง คิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังเหลือ 2 ประเด็นที่รอการพิจารณา โดยประเด็นที่ได้ข้อสรุปแล้วคือ 1.เรื่องมหรสพ จะตัดออกไป 2.เรื่องการขยายเวลา จากเดิม 07.00-17.00 น. ปรับเป็น 08.00 -17.00 น. 3.เรื่องการตัดสิทธิ์บุคคลที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะยังคงตัดสิทธิ์เช่นเดิม แต่จะเพิ่มขึ้นจากสิทธิ์เลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน สิทธิ์เข้าชื่อร้อง เดิมกฎหมายระบุไว้ 3 ข้อ ครั้งนี้ได้เพิ่มการตัดสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น และมีการตกแต่งคำบางส่วนในวรรคท้าย 4.เรื่องต่างเขต ต่างเบอร์ และ 5.ให้ผู้อื่นกาบัตรลงคะแนนให้คนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ยืนยันว่า ทั้ง 2 ประเด็นหลังเป็นไปตามเดิม

นพ.เจตน์ กล่าวว่า อีกเรื่องหนึ่งที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วคือ เวลาที่ทำผิดหรือมีส่วนในการกระทำผิด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาตัดสินว่าไม่ให้สามารถใช้สิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง และเพิ่มว่าให้รวมถึงสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ส่วนอีกประเด็นที่ยังไม่ได้พิจารณาคือ เวลาที่ทำผิด ให้ศาลฎีกาเป็นผู้สั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง หมายถึงให้ศาลฎีกามีสิทธิตัดสินให้เลือกตั้งใหม่หรือไม่ น่าจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์

“จะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะประเด็นพิจารณายังไม่หมด อาจจะเหลือแค่ประเด็นเดียว ประเด็นเล็กๆ เพราะครั้งที่แล้วมีการพิจารณาเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็จะทบทวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ยืนยันว่าวันที่ 27 กุมภาพันธ์จะเรียบร้อย เพราะเดดไลน์คือวันที่ 1 มีนาคม”นพ.เจตน์ กล่าว

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์