ประยุทธ์ ลงพื้นภูเก็ตพรุ่งนี้ ตรวจความพร้อมเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ เตรียมลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต 19 มี.ค.นี้ ติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางไปตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพื่อตรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่จัดงาน ณ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13:30 น. นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการ “ป่าในเมือง” ณ ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เรื่อง “อันดามันพร้อม” ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงทรรศนะและมอบทิศทางอนาคตอันดามัน

โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.10 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม