มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ พ้นจากตำแหน่งองคมนตรี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชโองการ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พ้นจากตําแหน่ง องคมนตรี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อมาจึงได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561


สำหรับประวัติ นายวิรัช ชินวินิจกุล ปัจจุบันดำรงตำแหนางนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, อดีตรองประธานศาลฎีกา, เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, เลขานุการศาลฎีกา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ