ครม.อนุมัติ งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.5 แสนล้านบาท

13 มี.ค. 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำเป็นงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน วงเงิน 4,600 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร วงเงิน 24,300 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิน 21,078 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน วงเงิน 50,378 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641 ล้านบาท

โดยจำแนกออกตามกระทรวง อาทิ งบกลาง 4,600 ล้านบาท กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 106 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22,742 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 31,875 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน 2,120 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 3,988 ล้านบาท กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ กองทุนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 34,022 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะส่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำเป็นงบประมาณ พ.ศ.2561 เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561

 

Previous articleเกษตรกรบุรีรัมย์ 5 อำเภอเฮ!! ศาลยกฟ้องคดีแพะปุ๋ยบุรีรัมย์ หลังต่อสู้ยาวนานเกือบ 3 ปี
Next articleจีไอทีเชิญกูรูด้านการตลาดสินค้าอัญมณี-ครื่องประดับ จัดเวทีชี้ช่องเจาะตลาดโอมานและบาห์เรน