เลือกตั้ง 2566 กกต.สรุปข้อมูลการเลือกตั้ง เช็กจำนวนที่นั่ง ส.ส.

กกต. เลือกตั้ง 2566 สรุปข้อมูล

กกต.เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ก้าวไกล ส.ส.มากสุด 151 ที่นั่ง ขณะที่ยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่กว่า 39 ล้านคน เตรียมเสนอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ

สำนักงาน กกต.ระบุว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขต อยู่ที่ 39,514,973 คน และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ อยู่ที่ 39,514,964 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,195,920 คน

ขณะที่จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ มีดังนี้

พรรค คะแนนรวม บัญชีรายชื่อ ส.ส.แบ่งเขต (คน) ส.ส.บัญชีรายชื่อ (คน) จำนวนรวม ส.ส. (คน)
ก้าวไกล 14,438,851 112 39 151
เพื่อไทย 10,962,522 112 29 141
รวมไทยสร้างชาติ 4,766,408 23 13 36
ภูมิใจไทย 1,138,202 68 3 71
ประชาธิปัตย์ 925,349 22 3 25
ประชาชาติ 602,645 7 2 9
พลังประชารัฐ 537,625 39 1 40
เสรีรวมไทย 351,376 0 1 1
ไทยสร้างไทย 340,178 5 1 6
ประชาธิปไตยใหม่ 273,428 0 1 1
ใหม่ 249,731 0 1 1
ชาติพัฒนากล้า 212,676 1 1 2
ท้องที่ไทย 201,411 0 1 1
ชาติไทยพัฒนา 192,497 9 1 10
เป็นธรรม 184,817 0 1 1
พลังสังคมใหม่ 177,379 0 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 175,182 0 1 1
เพื่อไทรวมพลัง 67,692 2 0 2
รวม 400 100 500

 

ทั้งนี้ จำนวนบัตรดี-บัตรเสีย จากการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นดังนี้

การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

  • บัตรดี 37,522,746 ใบ (ร้อยละ 94.96)
  • บัตรเสีย 1,509,836 ใบ (ร้อยละ 3.82)
  • บัตรไม่เลือกฯ 482.303 ใบ (ร้อยละ 1.22)

การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

  • บัตรดี 37,190,071 ใบ (ร้อยละ 94.12)
  • บัตรเสีย 1,457,899 ใบ (ร้อยละ 3.69)
  • บัตรไม่เลือกฯ 866.885 ใบ (ร้อยละ 2.19)

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณ
ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่ https://official.ectrepert.com/overview