กรุงเทพโพลล์เผย คนไทยคาดหวังรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง-ของแพง

กรุงเทพโพลล์ ผลสำรวจ จัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลใหม่ 2566

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ “นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุ ขอรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง มากที่สุด คาดหวังนโยบายลดค่าครองชีพ ค่าไฟถูก รถไฟฟ้าถูก

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นโยบายที่คนไทยคาดหวัง หากได้รัฐบาลชุดใหม่” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน

ผลสำรวจระบุว่า เรื่องที่ประชาชนอยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ แก้ปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 75.9 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.2 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 50.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 40.1 และปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 34.4

สำหรับนโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่คือ ลดค่าครองชีพเช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ ปราบปรามยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 45.9 สร้างงาน สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 44.3 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย คิดเป็นร้อยละ 40.2 และสวัสดิการเด็กเล็ก/ผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 39.8